Tillväxtkontroll

På mödravårdscentralen gör barnmorskan upprepade mätningar av mammans mage för att kontrollera barnets tillväxt. Mätningarna förs in i den så kallade symfys-fundus kurvan. Om dessa mätningar signalerar att tillväxten hos barnet kan vara avvikande får du göra en tillväxtkontroll med ultraljud. Vid denna undersökning mäter vi barnets huvudmått, bukmått och lårbensmått. Utifrån dessa skattar man en fostervikt. Ultraljudsundersökningen ger en säkrare bedömning av tillväxten än symfys-fundus kurvan.

Vid vissa sjukdomar hos mamman t ex havandeskapsförgiftning har barnet ökad risk att växa dåligt i livmodern. Extra tillväxtkontroller görs då under graviditetens gång. Vid tvillinggraviditeter görs också upprepade tillväxtkontroller.

Blodflödesmätningar

Här undersöker man blodflödet i olika blodkärl hos barnet. Undersökningarna används för att ge kompletterande information om fostrets tillstånd till exempel när man vid tillväxtkontroll sett att barnet växer dåligt. En vanlig undersökning är att mäta blodflödet i barnets navelsträng för att få information om moderkakans funktion.