Moderkaksprov

Moderkaksprov är ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. Ingen undersökning kan dock ge en fullständig garanti på att fostret är helt friskt. Moderkaksprov görs tidigast från 11 fullgångna graviditetsveckor.

Vid moderkaksprov finns en missfallsrisk på 0,2-0,5 %.

Moderkaksprovet analyseras rutinmässigt avseende de vanligast förekommande kromosomavvikelserna, trisomi 13, 18 och 21. Vid normal kromosomuppsättning skickas svar direkt till hemadressen vilket innebär att beskedet når patienten inom en till två veckor beroende på postgång. Besked om avvikande svar ges av läkare via telefon vilket innebär snabbare besked.

Om moderkaksprovet tagits med anledning av avvikelser vid ultraljudsundersökning eller andra specifika frågeställningar som berör ärftliga faktorer utförs en vidare analys där samtliga kromosomer granskas. Denna analys tar cirka 2 veckor.