Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Klinisk patologi

Laboratorieflaskor på hylla.

Vi är en nationell samarbetspartner inom patologi och cytologi med intresse för svårdiagnostiserade fall och en självklar partner i forskningsprojekt samt utbildar patologer, cytodiagnostiker och biomedicinska analytiker.

Vid klinisk patologi i Uppsala analyseras och undersöks vävnader morfologiskt samt på cell-, protein- och molekylär nivå. Detta redovisas sedan i ett utlåtande som anger en patologisk anatomisk diagnos (PAD). Den sammantagna bilden diskuteras även i multidisciplinära konferenser där sjukvårdspersonal från exempelvis kirurgen, röntgen, patologen och onkologen ingår. Den intensiva utvecklingen i patologin har lett till subspecialisering inom olika diagnosområden och tekniker, som på klinisk patologi kallas linjer och processer.