Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Specialmedicin, hud och reumatologi

Kvinnlig läkare.

Specialmedicin, hud och reumatologi är ett verksamhetsområde med samlad kompetens och högspecialiserad vård inom områdena; Endokrinologi-diabetes, Hud- och könssjukdomar, Gastroenterologi, Njurmedicin och Reumatologi.

Totalt arbetar cirka 300 personer inom verksamhetsområdet som bedrivs i form av slutenvård, dagsjukvård, dagvård, mottagningsverksamhet och dialys. En stor andel av våra patienter kommer på remiss från andra landsting.

Vi har ett heltäckande utbud av kompetens och resurser för att på bästa sätt vårda patienter med sjukdomar inom dessa fem områden.

Inom verksamhetsområdet bedrivs en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Majoriteten av överläkarna har disputerat och nio av dessa är även professorer vid universitets institution för medicinska vetenskaper. Vi har goda möjligheter att erbjuda handledning till medarbetare som önskar forska.