Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Njurmedicin

Glad vårdpersonal samtalar.

Vi tar hand om utredning, vård och behandling av svårartade fall av njursvikt, blodreningsbehandlingar (dialys, plasmabyten) och komplikationer till dessa.

Våra slutenvårdsplatser finns på 100 B2 och vår njurmedicinska mottagning finns på 30 C.

Vi har två dialysmottagningar, samt en enhet för upplärning för dom som vill sköta sin dialysbehandling själva, på enheten eller hemma. Dessutom tränar vi dom som ska ha så kallad påsdialys i hemmet.

Våra läkare

Verksamhetschef
Ulrika Lindelöf

Sektionschef/överläkare
Jan Melin

Professor/överläkare
Maria Eriksson Svensson

Professor emeritus/överläkare
Bengt Fellström

Överläkare
Hans Furuland

Överläkare
Thomas Nilsson

Docent/överläkare
Torbjörn Linde

Biträdande överläkare
Eva Carlsson

Docent/Specialistläkare
Inga Soveri

Specialistläkare
Anders Eriksson

Specialistläkare
Klery Voudouri

ST-läkare
Jacqueline Haller

ST-läkare
Sara Jonsdottir

ST-läkare
Patrik Ene