Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST njurmedicin

Njursektionen är en del av verksamhetsområdet Specialmedicin. Sektionen består av vårdavdelning, njurmottagning, peritonealdialysmottagning och två hemodialysmottagningar.

Våra ST-läkare upplever utbildningsklimatet på kliniken som gott och kunskapsintensivt. På avdelningen bedrivs bred internmedicinsk vård. Verksamheten omfattar också transplantationsmottagning och barndialys där vi har ett nära samarbete med transplantationskirurgen respektive barnnefrologen. Jämte njursjukvård på läns- och regionnivå är forskning samt undervisning av läkarstudenter viktiga uppdrag för sektionen.

Som ST-läkare på kliniken erbjuds du en fullständig specialistutbildning, där allt finns under samma tak. Sidoutbildning i transplantationskirurgi och reumatologi brukar ingå.

Som ST-läkare på kliniken arbetar du omväxlande med omhändertagande av patienter i såväl sluten vård som poliklinisk uppföljning på mottagningen och på dialysmottagningarna.

Njurmedicin har en egen jour/konsultlinje som du som ST-läkare successivt introduceras till under handledning av bakjour.

Undervisning sker som en daglig, integrerad del av kliniken med erfarna kollegor och varje onsdag morgon deltar du som ST-läkare i gemensam "knäckrond" eller intern utbildning.

Varmt välkommen till oss!