Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Oscar II-dialys­mottagningen

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 97 95

Besök oss

Öppettider
Måndagar 7.30-19.30
Tisdagar 7.30-15.30
Onsdagar 7.30-19.30
Torsdagar 7.30-15.30
Fredagar 7.30-19.30
Lördagar 7.30-15.30

Besöksadress

Dag Hammarskjölds väg 10 A, Uppsala

Oscar II-dialysen är belägen i hus Oscar II vid Uppsala Science Park, i närheten av Akademiska sjukhuset.

Vår målsättning är att genom individualiserad dialys stödja dig som patient att ta så stor aktiv del i din egen behandling som möjligt. Mottagningen har ett särskilt rum för självdialys där du kan sköta delar av eller hela din dialysbehandling själv. Du som önskar kan få passerkort för att kunna dialysera dig själva på icke-kontorstid. Du kan även välja att flytta hela dialysutrustningen till hemmet.

Patienter som vill dialysera sig i hemmet har möjlighet att få träning för detta i något av våra speciella träningsrum. Dialys i hemmet möjliggör en ännu mer flexibel och effektiv dialysbehandling än självdialys på mottagningen.

För patienter som av olika skäl inte sköter hela eller delar av sin hemodialysbehandling själva ges hjälp och omvårdnad av erfarna dialyssjuksköterskor på Oscar II-dialysen.

Påsdialys

Påsdialys (peritonealdialys, PD) är en del av hemdialysenheten och har för närvarande cirka 25 patienter.

Behandling sköter du själv i ditt hem men den kan också förekomma på sjukhem och vårdboenden och brukar då kallas assisterad peritonealdialys.
Kroppens bukhinna används som membran för att rena blodet från slaggämnen. Via en kateter som opereras in i bukhålan fyller man och tömmer buken fyra gånger per dag med cirka två liter vätska. På så vis renas blodet och överskott av vatten och salter försvinner.

På PD-mottagningen får du lära dig att klara av behandlingen på egen hand och man har alltid tillgång till personal att fråga om problem uppstår.

Kontaktinformation

Sjuksköterska
Maria Bergström
018-611 42 99

Sjukskötare
Anders Nygren
018-611 42 99

Undersköterska
Maria Martini
018-611 42 99

Träningsenhet för dialys i hemmet

På träningsenheten får personer som önskar sköta hela eller delar av sin bloddialysbehandling individuell träning av dialyssjuksköterska. Den egna motivationen att själv ta ansvar för sin behandling är det viktigaste kriteriet för att börja med dialys i hemmet.

Träning erbjuds personer som redan har någon form av dialys eller som ska påbörja dialysbehandling.

Fördelar med dialys i hemmet är bland annat:

Delaktighet - ansvar för sin egen behandling
Ökat välmående - möjlighet till tätare dialyser
Ökad livskvalitet - möjlighet att själv bestämma när dialysen ska utföras
Inga resor mellan hemmet och dialysmottagningen
Större möjlighet att fortsätta förvärvsarbeta

Kontaktinformation

Sjuksköterska
Mathias Granström
018-611 42 23

Sjuksköterska
Cecilia Klingström
018-611 42 23