Forskning och utveckling inom njurmedicin

Ansvarig för forskargruppen är Professor Bengt Fellström vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper.

Forskargruppen kartlägger mekanismer för ökad risk för hjärtkärlsjukdomar och progression av njurfunktionsnedsättning samt relaterade rubbningar i ämnesomsättningen. Stor vikt läggs på att studera nya behandlingar och utvärdera etablerade behandlingar samt att ta fram nya metoder för att bromsa utveckling av njursvikt.

Ett stort antal forskarstudenter har doktorerat vid enheten och vi har initierat eller medverkat i ett stort antal internationella studier och samarbetsprojekt.

Den kliniska forskningens inriktning

Kardiovaskulära sjukdomar

Kardiovaskulära komplikationer är väldigt vanliga hos patienter med nedsatt njurfunktion samt hos njurtransplanterade patienter. Vi studerar inflammationens och immunsystemets betydelse i sammanhanget. För närvarande pågår flera behandlingsstudier som syftar till att minska risken för kardiovaskulära sjukdomar, hjärtrytmstörningar och död hospatienter med njursvikt.

Patientkategorier som studeras:

 1. typ 2 diabetes med diabetesnjursjukdom
 2. nedsatt njurfunktion och stabil kranskärlsjukdom
 3. IgA nefropati
 4. njurtransplanterade
 5. hemodialysbehandlade

Förhindra njurfunktionsförsämring

Vi studerar vilka mekanismer som signalerar tidig njurfunktionsförsämring samt utvärderar dag till dag variation i urinmarkörer som används kliniskt eller i forskningssyfte. Behandlingsstudier syftar att bromsa njurfunktionsförsämring hos patienter med

 1. typ 2 diabetes med diabetesnjursjukdom
 2. IgA nefropati
 3. polycystnjursjukdom

Blodbildning och kalk-fosfatmetabolism vid nedsatt njurfunktion

Anemi och störningar i kalk-fosfatmetabolism förekommer som vanliga komplikationer vid kronisk njursjukdom. Detta leder till nedsatt livskvalitet, kärlförkalkningar och benskörhet. Vi bedriver studier som kartlägger bakomliggande mekanismer och utvärderar behandlingsmöjligheter hos

 1. patienter med nedsatt njurfunktion
 2. dialyspatienter

Bestämningsmetoder och utvärdering av vätskebalansen hos hemodialyspatienter

Bestämning av hemodialyspatienters torrvikt och hur mycket vätska som ska dras är centralt vid hemodialys. Vi studerar rutiner och metoder för detta med bland annat bioimpedansmätning samt hur denna metod för torrviktsbestämning kan förbättras och utvärderas.

Fistelfunktionen hos hemodialyspatienter

Väl fungerande dialysfistlar är nödvändig för hemodialysbehandling. Bedömningsmetoder som bättre kan mäta fistelns funktion utvärderas.

Du är välkommen att höra med din läkare eller sjuksköterska om du vill veta mer om vår forskning.

Läkare i forskargruppen är:

Professor, överläkare Bengt Fellström +46 18 611 00 00

Överläkare Hans Furuland +46 18 611 00 00

Docent, överläkare Torbjörn Linde +46 18 611 52 51

Överläkare Jan Melin +46 18 611 00 00

Specialistläkare Inga Soveri +46 18 611 00 00

Klinisk forskningsenhet

Vi arbetar med:

 • Kliniska prövningar avseende nya läkemedel inom området njurmedicin och transplantation.
 • Vi arbetar efter de internationella riktlinjerna GCP (Good Clinical Practice).
 • Kvalitetsregister, datainsamling och rapportering.

SNR (Svenskt Njurregister)
DOPPS (The Dialysis Outcomes & Practice Pattern Study)