Endokrinologi

Kvinnlig vårdpersonal samtalandes i korridor.

Vi erbjuder högspecialiserad vård anpassad efter patientens behov. Vi har ett spektrum av olika öppna vårdformer, alltifrån traditionella mottagningsbesök till individuellt utformad dagsjukvård, gruppundervisning och utredningsverksamhet.

De sjukdomar vi arbetar med rör bland annat den inre sekretionen av hormoner i kroppen och rubbningar i hormonbalansen, endokrinologi, som i vissa fall har ett intimt samspel med kroppens ämnesomsättning, metabolism. Den största diagnosen är diabetes mellitus.

Övriga diagnoser vi arbetar med är sköldkörtelsjukdomar, hypofys- och binjuresjukdomar, övervikt, blodfettsrubbningar, benskörhet och andra metabola bensjukdomar.

På sektionen arbetar läkare, diabetessjuksköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, fotterapeuter, sekreterare, dietister, sjukgymnast, kurator, psykolog och beteendevetare.

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus. Därför är forskning och utvecklingsarbeten en stor och viktig del av vårt arbete på sektionen.

Remiss till osteoporosmottagningen

Osteoporosenheten är remissinstans för osteoporospatienter samt patienter med andra metabola bensjukdomar. Vidare bedrivs genetisk analys av olika metabola sjukdomar. Remisser och förfrågningar ställs till:

Telefon: 018-611 43 90

Adress: Osteoporosmottagningen
Akademiska sjukhuset
Ingång 40, 1 tr
751 85 Uppsala

 Läs mer om Osteoporos

Remiss till överviktsmottagningen

Överviktsmottagningens uppdrag

Överviktsmottagningens uppdrag är att ta emot patienter med ett BMI som är 35 eller högre inför eventuell överviktsoperation, samt att följa upp dessa postoperativt.
Vi följer patienter efter Gastric ByPass i ett år, och patienter efter DS (Bilio Pankreatisk Divergering med Duodenal Switch) livslångt. GBP-patienter följs efter första året i primärvården.
Överviktsmottagningen är också remissinstans för patienter som opererat sig för sin övervikt och drabbats av grava komplikationer såsom uttalad viktuppgång, uttalade näringsbrister, postprandiella hypoglykemier, ätstörningar kopplade till fetma, m.m. Vad gäller viktuppgång och näringsbrister ska man som patient först ha träffat dietist i primärvården och jobbat aktivt med måltidsordning och måltidsval innan man remitteras till överviktsmottagningen.
Vidare är vår vision att fungera som kompetenscentrum för sjukdomen övervikt, dess följder och behandlingar. Vi försöker sprida denna kunskap och kommer gärna ut på besök vid andra vårdinstanser för att informera om vår verksamhet och sjukdomen fetma.

För dig som är remittent

För att komma ifråga för överviktsoperation krävs:

  • Att patienten gjort ordentliga försök att gå ned i vikt med hjälp av kost och motion.
  • Ett BMI som är 35 eller högre.
  • Ålder 18-60 (Upp till 65 år kan accepteras om proteskrävande artros i höft eller knä föreligger).
  • Inget missbruk (alkohol, droger, läkemedel) de senaste 2 åren.
  • Stabil psykiatrisk situation.
  • Stabil social situation.

Varmt välkommen med remiss eller förfrågan!