Osteoporos

Information för dig som remittent.

Klinisk verksamhet

Enheten har ett stort inflöde av nya remisser. Huvudparten av dessa gäller bentäthetsmätningar för att diagnostisera eventuell osteoporos. Den egentliga mottagningsverksamheten rör främst sekundär osteoporos, osteogenesis imperfecta, fibrös dysplasi, osteomalacier, samt rubbningar i kalcium och fosfatomsättningen.

Kliniska prövningar

Osteoporosenheten deltar i kliniska prövningar av nya läkemedel mot osteoporos. Sedan början av 90-talet har ett stort antal läkemedelsprövningar utförts vid enheten. För närvarande pågår studier med bl.a. nya injektionsbehandlingar mot osteoporos. Deltagarna i dessa prövningar är huvudsakligen patienter som behandlas vid enheten.

Forskning

Osteoporosenheten är en del av forskargruppen "Metabola Bensjukdomar" vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Genom att analysera insamlat material från olika patientgrupper, eller grupper av friska individer, undersöks bl.a. orsaker till benskörhet.

Tillsammans med njursektionen bedrivs ett antal projekt med syfte att bättre förstå orsaker till och konsekvenser av de rubbningar i kalcium- och fosfathomeostas som uppstår vid nedsatt njurfunktion. Se länk.

Läs mer om