ST Endokrinologi och diabetologi

Här hittar du information om ST-utbildningen inom endokrinologi och diabetologi hos oss inom verksamhetsområde specialmedicin.

Som ST-läkare hos oss får du den unika möjligheten att arbeta både inom högspecialiserad vård och sedvanlig regionvård. Vid sektionen för endokrin och diabetes erbjuder vi vård anpassad efter patientens behov. Vi har ett spektrum av olika öppna vårdformer, alltifrån traditionella mottagningsbesök till individuellt utformad dagsjukvård, gruppundervisning och utredningsverksamhet. På sektionen arbetar läkare, diabetessjuksköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, fotterapeuter, sekreterare, dietister, fysioterapeut/ sjukgymnast, kurator och psykolog.

Som ST-läkare hos oss erbjuds du en fullständig specialistutbildning i endokrinologi och diabetologi. Specifik utbildningsplan läggs upp i samråd med en personlig handledare. Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, fall- och artikelpresentationer samt genom schemalagd utbildningsmottagning. Deltagande i kurser och konferenser premieras och lämpliga val bestäms i samråd med handledare och ST-studierektor.

Forskning utgör, liksom utbildning av medicinstudenter, en naturlig del av vardagen vid sektionen. Forskning bedrivs inom flertalet endokrina områden, och som ST-läkare erbjuds du tio veckors forskningstid för det vetenskapliga arbetet. Det finns också mycket goda möjligheter att forska inom ramen för en doktorandutbildning och disputation premieras.