Dagsjukvårds­avdelningen för endokrinologi och diabetes

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 43 87

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.15-16
Fredagar 7.15-15

Ingång 40

Endokrin- och diabetesmottagningen Akademiska sjukhuset Ingång 40, 1tr 751 85 Uppsala

 Hitta till ingång

Vi är en specialistavdelning för alla former av endokrina och metabola sjukdomar. Vården sker främst genom planerade besök men även halvakut till exempel vid nyinsjuknande i diabetes hos vuxna. Den vård vi erbjuder är avancerade endokrina utredningar och uppföljningar samt intensiv diabetesbehandling och egenvårdsutbildning enskilt eller i grupp.

Dagsjukvård vid diabetes

Vi erbjuder diabetesbehandling och egenvårdsutbildning med tät kontakt, enskilt eller i grupp. Patienten träffar läkare och diabetessjuksköterska samt, vid behov, även dietist och sjukgymnast under behandlingstiden. Vi behandlar nyinsjuknande i både diabetes typ 1 och typ 2.

Diabetesundervisningen sker med utgångspunkt från en standardiserad vårdplan men utformas samtidigt individuellt efter patientens behov och önskemål. Besöken på mottagningen sker endast dagtid och räknas som öppenvårdsbesök.

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkas av livets alla faser. Förändringar och omställningar t.ex. på det sociala planet eller genom förändrade rutiner i vardag eller arbeta kan göra att behandlingen sviktar och behöver ses över. Diabetes är en egenvårdssjukdom och patienten behöver vara välinformerad och ha goda kunskaper för att befrämja hälsa, livskvalitet och självförtroende i egenvården.

Tag med blodsockermätare, insulin och dagbok till besöken.

Endokrina utredningar

Vi utför flera endokrina utredningar på dagsjukvården. I de flesta fall innebär dessa besök hos sjuksköterska som utför en belastning i kombination med läkarsamtal. Belastning innebär att man provocerar fram en reaktion från kroppen genom att ge ett läkemedel och sedan mäta specifika hormonnivåer i blodet vid fasta tidpunkter. Utredningen kan också innefatta röntgenundersökningar, konsult från annan specialitet etc.

Inför ditt besök

Boende

Kommer du långväga ifrån bokar vi rum på ett patienthotell. Mer information om detta får du med kallelsen.

Måltider

Vi har inte möjlighet att tillhandahålla mat och dryck så tag gärna med dig det du eventuellt behöver under vistelsen.

Kostnad

Besök på dagsjukvård kostar som vid läkarbesök första och sista dagen samt som dagsjukvård övriga dagar.

Besök vid endokrina utredningar kostar som vid läkarbesök om läkarbesök är bokat samtidigt, som vid dagsjukvård om inget läkarbesök samt avgiftsfritt om besöket görs inför ett bokat läkarbesök.
Kostnaderna ingår i högkostnadsskyddet. Du kan betala med kort eller faktura (ingen faktureringsavgift tillkommer). Är du under 20 år eller över 85 år är alla besök kostnadsfria.