Ingång 40

I ingång 40 hittar du bland annat dietistmottagningen och endokrin- och diabetesmottagningen.