Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ingång 40

I ingång 40 hittar du bland annat dietistmottagningen och endokrin- och diabetesmottagningen.