Neuro

Kollegor samtalar med varandra.

Vid verksamhetsområde neuro bedrivs specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet. 

Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta som kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd.
Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige och erbjuder nationell högspecialiserad vård inom vissa områden till patienter från hela Sverige. Det komplexa uppdraget skapar bra förutsättningar för våra medarbetare och verksamheten att utvecklas. 

Inom verksamhetsområdet arbetar drygt 450 medarbetare fördelat på tre vårdavdelningar, en dagvårdsavdelning, en neurointermediärvårdsavdelning, en operationsavdelning och tre öppenvårdsmottagningar.
Vid verksamhetsområdet bedrivs parallellt med den kliniska verksamheten en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området.