Våra chefer och kontaktpersoner

Kontakta oss

Verksamhetsområdets administration

Mats Ryttlefors, verksamhetschef

Erika Steffansson, biträdande verksamhetschef

Andrea Covarrubias, verksamhetschefssekreterare

Helena Skoglund, sektionsadministratör

Ida Munkhammar, sektionsadministratör Neurokirurgi

Gunilla Ståhlberg, sektionsadministratör Ögonsjukdomar

Karin Mineur, sektionsadministratör Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi

Maarika Liik, sektionschef

Neurofysiologiska mottagningen

Karin Adeborn, avdelningschef

Neurokirurgi

Hans Ericson, sektionschef

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi

Cornelia Moström, avdelningschef

Neurokirurgavdelning 85 E

Cornelia Moström, avdelningschef

Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA)

Ann-Sofie Spinord, avdelningschef
Anna Gradin, biträdande avdelningschef
Lena Rimm, biträdande avdelningschef
Anna Wendt, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA)

Jennie Bondegård, avdelningschef
Camilla Larsson, biträdande avdelningschef
Michaela Klitzke, biträdande avdelningschef

Neurokirurgmottagningen

Cornelia Moström, avdelningschef

Neurooperation

Mats Norman, avdelningschef
Therese Voortman Landström, biträdande avdelningschef

Neurologi

Erik Lundström, sektionschef

Neuroavdelning 85 D

Erika Steffansson, tf avdelningschef

Mikaela Blückert, biträdande avdelningschef

Neuromottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Strokevård

Erik Lundström, sektionschef

Strokeavdelning 85 B1

Eveli Wallin, tf avdelningschef

Ögonsjukdomar

Simon Shamoun, sektionschef

Ögonavdelning 85 B2

Soudabeh Noroozi, avdelningschef

Ögonmottagning vid Akademiska sjukhuset

Stefan Wamala Larsson, avdelningschef

Ögonoperation

Katarina Gustavsson, avdelningschef

Ögondagkirurgimottagning

Katarina Gustavsson, avdelningschef

Ögonmottagning vid Lasarettet i Enköping

Stefan Wamala Larsson, avdelningschef

Ögonmottagning i Tierp

Stefan Wamala Larsson, avdelningschef