Våra chefer och kontaktpersoner

Kontakta oss

Verksamhetsområdets administration

Mats Ryttlefors, verksamhetschef

Erika Steffansson, biträdande verksamhetschef

Andrea Covarrubias, verksamhetschefssekreterare

Helena Skoglund, sektionsadministratör

Klinisk neurofysiologi

Anna Rostedt Punga, sektionschef

Neurofysiologiska mottagningen

Karin Adeborn, avdelningschef

Neurokirurgi

Hans Ericson, sektionschef

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi

Josefine Norén, avdelningschef

Neurokirurgavdelning 85 E

Josefine Norén, avdelningschef
Kristina Michael Nordström, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA)

Monica Edberg, avdelningschef
Anna Gradin, biträdande avdelningschef
Ann-Sofie Spinord, biträdande avdelningschef
Fama Jobe, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA)

Erika Östlin, tillförordnad avdelningschef 
Camilla Larsson, biträdande avdelningschef

Neurokirurgmottagningen

Josefine Norén, avdelningschef

Neurooperation

Erik K Norman, avdelningschef

Neurologi

Sven Jackmann, sektionschef

Neuroavdelning 85 D

Agnes Åström, avdelningschef

Neuromottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Svettmottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Strokevård

Sven Jackmann, sektionschef

Neurolog- och strokeavdelning 85 B

Ida Hall, avdelningschef