Våra chefer och kontaktpersoner

Kontakta oss

Verksamhetsområdets administration

Mats Ryttlefors, verksamhetschef

Erika Steffansson, biträdande verksamhetschef

Andrea Covarrubias, verksamhetschefssekreterare

Helena Skoglund, sektionsadministratör

Klinisk neurofysiologi

Anna Rostedt Punga, sektionschef

Neurofysiologiska mottagningen

Karin Adeborn, avdelningschef

Neurokirurgi

Hans Ericson, sektionschef

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi

Cornelia Moström, tf avdelningschef

Neurokirurgavdelning 85 E

Cornelia Moström, tf avdelningschef

Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA)

Ann-Sofie Spinord, tf avdelningschef
Anna Gradin, biträdande avdelningschef
Fama Jobe, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA)

Jennie Bondegård, avdelningschef
Camilla Larsson, biträdande avdelningschef

Neurokirurgmottagningen

Cornelia Moström, tf avdelningschef

Neurooperation

Mats Norman, avdelningschef
Therese Voortman Landström, biträdande avdelningschef

Neurologi

Sven Jackmann, sektionschef

Neuroavdelning 85 D

Agnes Åström, avdelningschef

Neuromottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Svettmottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Strokevård

Sven Jackmann, sektionschef

Neurolog- och strokeavdelning 85 B

Ida Hall, avdelningschef