Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Strokevård

Manlig patient i säng samtalar med vårdpersonal.

Vi utreder och behandlar personer som insjuknat i stroke oavsett ålder. Patienterna kommer via akutmottagningen eller annan avdelning.

Om oss

Strokevården kännetecknas av teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped, kurator och dietist arbetar tillsammans så att patientens totala behov av omvårdnad, medicinsk behandling, rehabilitering och socialt omhändertagande på bästa sätt tillgodoses.

Kontaktinformation

Behöver du kontakta någon av våra chefer?

 Lista över alla kontaktpersoner