Strokevård

Vi utreder och behandlar personer som insjuknat i stroke oavsett ålder. Patienterna kommer via akutmottagningen eller annan avdelning

Strokevården kännetecknas av teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped, kurator och dietist arbetar tillsammans så att patientens totala behov av omvårdnad, medicinsk behandling, rehabilitering och socialt omhändertagande på bästa sätt tillgodoses.