Strokeavdelning 85 B1

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning

 1177.se

Telefon

018-611 43 10

Besök oss

Besökstider
måndag–söndag 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 8 tr

 Hitta till ingång

Strokeavdelning 85 B1 har 15 vårdplatser för stroke- och TIA-patienter.

Vården på avdelning 85 B1 har flera mål: 

  • Utreda orsaken till stroke och Transitorisk Ischemisk Attack (TIA). 
  • Minska hjärnskadan och förebygga risker för komplikationer efter stroke. 
  • Förebygga risken för ny stroke eller TIA. 
  • Kartlägga vilka funktionshinder du har och kompensera bortfall av funktioner. 
  • Informera patienter och anhöriga om sjukdomen och dess konsekvenser. 
  • Påbörja rehabilitering. 
  • Forskning och utveckling. 

De nationella riktlinjerna ligger till grund för avdelningens arbete. Vi tar hand om dig som strokepatient direkt via akutmottagningen enligt ”Rädda hjärnan” vårdkedjan. 

Vi är stolta över att vara ett av fyra sjukhus i landet som utmärkte sig som bäst för ”god strokevård” år 2022 av kvalitetsregistret riksstroke.

Vilka arbetar på avdelningen?

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietist och en vårdplatskoordinator. Vi arbetar i team där våra olika kompetenser bidrar till att ge dig som patienten en god, säker och omfattande vård. 

Vad ingår i din vård som patient?

Som patient på avdelning 85 B1 så kommer du träffa alla yrkesprofessioner för regelbundna bedömningar under din vårdtid. 

Vi skapar alltid en vårdplan under din vårdtid, där vi dagligen utvärderar de insatser vi har satt in för att du ska må bättre.  
 
Vi har tätt kontakt med anhöriga för att inhämta viktig information om dig och uppdatera om hur du mår under din tid på avdelningen.  

Stroke

Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbat runt 25 000 människor per år i Sverige.

Strokediagnosen är ett samlingsnamn för både proppar och blödningar i hjärnan. Det som är typiskt för stroke är att symtomen kommer plötsligt, inom loppet av sekunder eller minuter. 

Symtomen beror på vilken del av hjärnan som drabbas och hur stor hjärnskada är. Vanligast är påverkan av motoriken, talet och syn. Om du eller din anhöriga tror att du har drabbats av en stroke måste du söka vård akut. Ring 112. 

 Läs mer på 1177.se om stroke

TIA

TIA (transitorisk ischemisk attack) är en övergående störning i hjärnans blodcirkulation. Symtomen är identiska som stroke. Ofta varar symtomen några minuter men enligt definitionen ska de gå över inom 24 timmar. Ungefär 8 000 – 10 000 människor drabbas varje år i Sverige. 

Om du misstänker att du har drabbats av en TIA ska du söka vård. Risken för stroke är störst den första veckan. Vi kan minska risken för en stroke med 80 procent, därför ska du utredas akut om du har drabbats av en TIA inom 1 vecka.