Klinisk neurofysiologi

Vårdpersonal och patient i samtal.

På klinisk neurofysiologi utförs undersökningar och analyser av funktionen i våra nerver, muskler, ryggmärg och hjärna.

Om oss

Med olika metoder för att mäta svaga elektriska signaler i vår muskulatur och vårt nervsystem kan man bestämma om funktionen är normal eller inte. Resultaten från våra undersökningar används för att ställa rätt diagnos och/eller för att följa ett förlopp under exempelvis behandling.

För dig som är remittent/vårdgivare

För att göra undersökning på klinisk neurofysiologi måste remiss finnas. Remissen sänds elektroniskt via Cosmic BoS, på samma sätt som radiologiremissen.
Om remittenten inte har tillgång till cosmic kan pappersremiss sändas till:

Klinisk neurofysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Fax 018-50 47 68

Är du remitterande läkare och har frågor angående indikationer och metoder, kontakta oss gärna på telefon 018-611 34 30

Ifyllningsbara remisser för utskrift

Metoder och indikationer

Här följer information om metoder och indikationer för dig som remitterande läkare. Vi redogör kortfattat för de neurofysiologiska undersökningarna, samt något om deras applikationsområden. Vi utgår också från några vanliga symptom och presenterar vilka undersökningar som kan vara tillämpliga. Välkommen att höra av dig till oss vid frågor.

 

Behöver du kontakta någon av våra chefer?

 Lista över alla kontaktpersoner