Neurologi

På neurologen diagnostiseras, vårdas och  behandlas människor med sjukdomar och funktionsstörningar i nervsystemet.

Symptomen på neurologiska sjukdomar är många och varierande. Svaghet, förändrad eller förlorad känseluppfattning, koordinations- och balanssvårigheter, huvudvärk, motorikstörningar och epileptiska anfall är exempel på symtom som förekommer.

Som regionklinik erbjuder vi högspecialiserad vård. Exempel på högspecialiserade verksamheter är epilepsikirurgiska utredningar, behandling av motorikstörningar med hjärnelektrodstimulering (DBS) och teambaserad verksamhet för patienter med kroniska neurologiska sjukdomar.

Neuromottagningen är basen för vår öppenvårdsverksamhet. Vid vår neurologiska vårdavdelning vårdas akuta sjukdomsfall och där genomförs mer avancerade behandlingar och utredningar.

Våra mottagningar och vår avdelning