Neuroavdelning 85 D

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning

 1177.se

Telefon

018-611 50 08

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 6 tr

 Hitta till ingång

Om oss

Hos oss utreds och behandlas vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet jämte muskelsjukdomar.

Stora sjukdomsgrupper är personer med motorikstörningar där Parkinsons sjukdom är den största vårdgruppen, allmän neurologi (till exempel multipel skleros, MS), motorneuronsjukdomar, myastenia gravis, stiffman syndrom, Guillain-Barré, hydrocephalus epilepsi och funktionella sjukdomstillstånd.

På avdelningen finns 14 vårdplatser under vardagar samt 12 platser under helger. En stor del av vården bedrivs som regionsjukvård men vi bedriver även akutverksamhet för länets innevånare.