Neurokirurgi

Vårdpersonal pratar och undersöker kvinnlig patient i säng.

Neurokirurgin på Akademiska Sjukhuset i Uppsala är en av sex högspecialiserade regionkliniker i landet. Vi behandlar barn och vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna.

Om oss

Neurokirurgin består av mottagning, dagsjukvårdsavdelning, vårdavdelning - 85E, intensivvårdsavdelning (NIVA), intermediär och postoperativ avdelning (NIMA) samt en operationsavdelning.
Barn med neurokirurgiska sjukdomar vårdas i första hand på Barnsjukhusets avdelning 95B.

Neurokirurgin startade 1963 sin verksamhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Professor Einar Bohm och docent Rune Hugosson utförde under första året 314 operationer och 364 patienter vårdades här. Vi har sedan dess utvecklats till en av de största neurokirurgiska klinikerna i landet med ett upptagningsområde som omfattar 1,9 miljoner invånare från Region Dalarna, Gävleborg, Värmland, Sörmland, Uppland, Örebro, Åland och Västmanland.

Sammanlagt 24 olika sjukhus remitterar patienter till oss vilket ställer stora krav på ett fungerande patientflöde för att få våra vårdplatser att räcka till. Verksamheten bedriver pre- och postoperativ vård med både elektiva patienter samt akuta fall. Vi behandlar i stort sett alla tillstånd som berör hjärna och ryggmärg, varav de största grupperna består av tumörer och traumatiska blödningar.

Under 2020 utfördes nära 1800 operationer hos oss men det är inte bara volymen av neurokirurgisk vård som har mångdubblats under de gångna 40 åren utan även kvaliteten har förbättrats väsentligt genom forskning och medicinsk utveckling. Forskarutbildningen har varit framgångsrik och producerat 16 avhandlingar inom det neurovetenskapliga området.

Vårdgivare och remittent

Du som remittent kan vända dig till oss om du undrar något kring remisser och väntelistan till neurokirurgen på telefon 018-611 00 00 eller funktionsbrevlådan via kontaktuppgifter.

Avidentifiera inte remisser som faxas då vi inte kan bevaka faxen nattetid och ringa tillbaka!

Postadress
Verksamhetsområde Neurokirurgi
Ingång 85, 2 tr
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontaktinformation

Behöver du kontakta någon av våra chefer?

 Lista över alla kontaktpersoner

Forskning och utbildning

Vill du läsa om forskning i Neurokirugi på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset kan du använda länkarna nedan.

Kontaktuppgifter

Per Enblad
Professor/överläkare

Neurooperation

Vår operationsavdelning består av 5 operationssalar som är utrustad med högteknologisk, medicinsk-teknisk utrustning för att kunna bedriva modern neurokirurgi.

Vi utför ca 2200 operationer per år, varav 1/3 av dessa är av akut karaktär. Här utförs huvudsakligen skall- och ryggoperationer, ca 1300 skalloperationer och 450 ryggoperationer utfördes här 2011. Smärt- och perifer nervkirurgi är också en del av vår verksamhet. Skalloperationer som utförs är hjärntumör kirurgi, hematomutrymningar, intrakraniella aneurysm, funktionella störningar (t.ex.EP-kirurgi och tremor kirurgi), shuntoperationer och intrakraniella tryckmätningar. Ryggkirurgin består av diskbråck, tumörkirurgi och funktionella störningar (t.ex. spasticitet). Perifer nervkirurgi såsom tumörer och rekonstruktioner. Från 2012 ingår även kraniofascial kirurgi.

Operationsavdelningen är bemannad dygnet runt, då personalen arbetar 3-skift. Vi arbetar i operationsteam bestående av kirurg, operationssjuksköterska, undersköterska, anestesiolog och anestesisjuksköterska. Till en del av våra ingrepp använder vi oss av neurofysiologisk övervakning som sköts av biomedicinsk analytiker eller av neurofysiolog.
Efter avslutad operation överförs patienten till vår postoperativa enhet NIMA eller till vår Neurointensivvårdsavdelning, NIVA.