Neurokirurgi

Vårdpersonal vid operationsbord.

Vi behandlar barn och vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Neurokirurgin på Akademiska sjukhuset är en av sex högspecialiserade regionkliniker i landet. 

Med spetskompetens inom alla delar av neurokirurgin och utvecklade samarbeten på Akademiska sjukhuset är vi rustade att ta hand om alla tillstånd som berör hjärna och ryggmärg, akuta och planerade – från de enkla till de mest komplexa.

Den neurokirurgiska verksamheten på Akademiska sjukhuset är en av landets största och mest omfattande. Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Vårdgivare och remittent

Du som remittent kan vända dig till oss om du undrar något kring remisser och väntelistan till neurokirurgen på telefon 018-611 00 00 eller funktionsbrevlådan via kontaktuppgifter.

Avidentifiera inte remisser som faxas då vi inte kan bevaka faxen nattetid och ringa tillbaka!

Postadress
Verksamhetsområde Neurokirurgi
Ingång 85, 2 tr
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala