Neurokirurgins intermediärvårds­avdelning 85 H (NIMA)

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning

 1177.se

Telefon

018-611 49 70

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 15-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 2 tr

 Hitta till ingång

Om oss

NIMA är en högspecialiserad neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning med tolv övervakningsplatser för neurokirurgisk akutvård och postoperativ vård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg.

På NIMA vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver fullskalig intensivvård.

Grundpelaren för neurokirurgisk övervakning är neurologiska undersökningar som upprepas med jämna mellanrum. När hjärnan har blivit skadad är det också viktigt att övervaka andning, cirkulation, nutrition och elimination för att hjärnan ska få de bästa förutsättningarna för att kunna återhämta sig. Vi har därför en avancerad övervakning av kroppens vitala parametrar och vår spetskompetens ligger i att övervaka och behandla dessa värden för att skapa en så bra miljö som möjligt för hjärnan.

Telefonnummer till salarna:

Telefon sal 1: 018-611 99 01 öppet tisdag - fredag
Telefon sal 2: 018-611 99 02
Telefon sal 3: 018-611 99 03

För dig som patient

Under morgonen före frukost assisteras de patienter som inte orkar eller kan sköta sin hygien själva. Efter frukost kommer kirurgen som opererat eller avdelningsansvarig läkare att gå förmiddagsrond med ansvarig sjuksköterska klockan 9.

Eftermiddagsronden börjar klockan 15. Undersökningar och behandlingar kan ske dygnet runt beroende på ditt tillstånd. Lunchen serveras klockan 11.30 och middagen klockan 17.

Under natten dämpas ljuset ner på salen för att främja patienternas nattsömn. Tyvärr är det inte alltid helt tyst på salen under natten då störande ljud från bland annat övervakningsmonitorer och medpatienter kan förekomma.

Neurologisk undersökning

Grundpelaren för neurokirurgisk övervakning har alltid varit neurologiska undersökningar som upprepas med jämna mellanrum. För att vi ska kunna utföra den neurologiska undersökningen kommer du som patient att få svara på frågor om tid, plats och person. Du kommer även att få visa funktionen i armar och ben. Undersökningarna utförs med olika tidsintervall enligt läkarens ordination.

Övervakning

Som patient och anhörig kommer du till en miljö som präglas av mycket medicinteknisk utrustning och övervakning. På övervakningsskåpet kan man se blå siffror som visar patientens syrgasmättnad i blodet.

Förändras patientens tillstånd larmar apparaterna för att vi ska kunna vidta snabba åtgärder. Ibland kan larm uppkomma som inte har med patientens tillstånd att göra utan kan bero på att till exempel mätutrustningen har lossnat. Ändamålet med den tekniska utrustningen är att skapa en säkrare vård för våra patienter.

För dig som kommer på besök

Besökstider

Våra besökstider är klockan 16-19. En anhörig åt gången får komma in på salen till den ni ska besöka och man får ha max två besökande per dag. Använd munskydd på salen och sprita händerna.
På övrig tid sker patientvård till exempel ronder, provtagningar och undersökningar, varför vi ber dig respektera besökstiderna.

Vi kan tyvärr inte ta emot anhörigbesök till våra nyopererade patienter som genomgått en planerad operation.

Detta gäller inte vid vård eller planerade operation av minderårig då en anhörig alltid får vara kvar med barnet dygnet runt.

Patientsal

På nima vårdas flera patienter på samma sal. Av hänsyn till patienternas integritet vill vi därför att du alltid anmäler dig i receptionen under dagtid på vardagar. Om receptionen är obemannad, ring på porttelefonen märkt nima utanför entrédörren och invänta svar. Ibland blir besökare ombedda att vänta i anhörigrummet som finns i direkt anslutning till avdelningen. Detta kan bland annat bero på att viss omvårdnad eller undersökning som utförs på salen kräver enskildhet. Vår ambition är dock att din anhörige ska få träffa dig så mycket som möjligt under besökstiden. Vi tar endast emot två besökare per patient inne på salen. Om ni är fler besökare får ni turas om att vara inne hos er anhörige.

Anhörigrum

På avdelningen finns ett anhörigrum där det finns möjlighet sitta ner och titta på tv. Här finns också en automat med gratis kaffe.

Reception

I receptionen kan du som anhörig få hjälp med boende, intyg och olika samtalskontakter, kuratorer och sjukhuskyrkan. Receptionisten försöker även att bistå i andra frågor och förmedlar kontakt mellan anhöriga och personal på salen. Om receptionen är obemannad, vänd dig till ansvarig sjuksköterska.

Kurator 

Kuratorn kan erbjuda anhöriga akut krisstöd och längre uppföljningssamtal under vårdtiden. Den kan även ge information om och erbjuda kontakt med samhällets resurser i övrigt. Kuratorn hjälper också till med ekonomiska frågor som kan uppkomma när en närstående drabbats av akut sjukdom. Om du känner att du behöver någon att prata med eller någon som bara lyssnar kan vi hjälpa dig att få kontakt med sjukhuskyrkan. 

För dig som vårdnadshavare

Vi assisterar de barn som orkar och vill sköta sin hygien själva, om de inte orkar så hjälper vi eller du som anhörig till. När barnet vill äta frukost försöker vi uppfylla barnets önskemål så gott det går. Kirurgen som opererat ditt barn brukar gå rond med ansvarig sjuksköterska någon gång under förmiddagen. Barnet kan välja lunch och middag från en speciell barnmeny. Det går bra att ta med sig mat eller dryck som barnet tycker om. Undersökningar och behandlingar kan ske dygnet runt beroende på barnets tillstånd.

På NIMA finns möjlighet att sova och finnas till hands för ditt barn. En anhörig kan sova bredvid sitt barn på övervakningssalen. Tyvärr är det inte alltid helt tyst på salen under natten på grund av störande ljud från bland annat övervakningsmonitorer och medpatienter. 

Måltider för dig som vårdnadshavare

Vi bjuder på kaffe och smörgås till frukost och kvällsfika. Av hygieniska skäl så hämtar någon av personalen er frukost/fika.

Toalett och dusch

Det finns en toalett vid receptionen. Om du som förälder vill duscha så vänd dig till personalen så ordnar vi det.

Lekterapi och skola

På Akademiska sjukhuset finns det lekterapi. Lekterapin drivs av förskolelärare och specialpedagoger och målet är att man ska ha något att erbjuda varje barn. När ett barn inte har möjlighet att komma till lekterapin kommer lekterapeuten till avdelningen. Sjukhuset har även anställda sjukhusclowner som vi kan be komma vid behov. Sjukhuset har lärare för grund- och gymnasieelever. Avdelningens personal förmedlar kontakten med lärarna. Barnen bör då ha sina egna läroböcker med sig.

 Läs mer om lekterapin