Dagsjukvårds­avdelningen för neurokirurgi och neurologi

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 20 79

Telefontider
Mån - Fre 10-14

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7-17
Fredagar 7-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 85, 1 tr

 Hitta till ingång

Om oss

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Hos oss kommer man för kirurgiska ingrepp där man endast stannar över dagen eller för att förberedas inför ett större kirurgiskt ingrepp som kräver inskrivning till den neurokirurgiska/neurologiska slutenvården. Hit kan man även få komma för lättare undersökningar, utredning av hydrocefalus, förberedelser inför röntgenundersökningar, suturtagning och kontroll av operationssår.

Inför ditt besök

 • Som patient får du komma till oss via remiss från din vårdcentral, ditt hemsjukhus eller uppföljning efter vård på någon av våra avdelningar.
 • När du fått din kallelse läs då även igenom medföljande information för att vara så väl förberedd som möjligt inför din ankomst till oss.
 • Fyll i häftet om ditt hälsotillstånd som finns i kallelsebrevet. Detta kommer ligga till grund för samtalen vid ditt besök.
 • Det är viktigt att du tar med dig dina nuvarande läkemedel samt en förteckning över dina läkemedel.
 • I kallelsebrevet kommer en läkemedelslista över blodförtunnande läkemedel skickas med. Var noga med att läsa den och följa instruktionerna.

Under ditt besök

 • Medtag legitimation
 • Gå in i entrén vid ingång 85. Gå rakt fram förbi hisshallen så ligger dagsjukvården för neurokirurgi och neurologi framför dig. Välkommen!
 • Du tas emot av sjuksköterska och undersköterska som anmäler din ankomst. Om du skall planeras för en operation utförs provtagning, EKG, blodtryck mm samt samtal för att diskutera speciella behov och din sjukhistoria. Du blir även hälsoundersökt av en inskrivande läkare, träffar ansvarig neurokirurg samt bedöms av ansvarig narkosläkare. Detta beräknas ta hela dagen.
 • Ingen lunch serveras men tillgång finns till enklare smörgås, kaffe/te och dryck. Möjlighet finns även till att värma medhavd mat.
 • Många av våra patienter sover på hotell eller i hemmet natten till sin operation och kommer sedan åter på operationsdagen för förberedelser och förflyttning till neurooperation. I enstaka fall sover man på neurokirurgavdelning 85 E natten till sin operation.
 • Neurokirurgavdelning 85 E