Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

Telefon

0186112079

Besök oss

Öppettider
Mån - tor 7-17
Fredagar 7-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 85, 1 tr

 Hitta till ingång

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna.

Inför ditt besök

Som patient får du komma till oss via remiss från din vårdcentral, ditt hemsjukhus eller uppföljning efter vård på någon av våra avdelningar.

Under ditt besök

Om du skall planeras för en operation tas du här emot av sjuksköterska och undersköterska för provtagning, EKG, blodtryck mm samt samtal för att diskutera speciella behov och din sjukhistoria. Du blir även hälsoundersökt av en inskrivande läkare, träffar ansvarig neurokirurg samt bedöms av ansvarig narkosläkare. Det är även hit du kommer på operationsdagen för förberedelser och förflyttning till operation.