Specialiserad pediatrik

Pojke sitter i en sjukhussäng

Sektionen för specialiserad pediatrik omfattar en vårdavdelning för planerad vård med fyra vårdplatser, tre dagvårdsplatser samt en specialistmottagningsenhet med tolv specialistmottagningar.

Verksamhetsfokus ligger på barn och ungdomar med kroniska sjukdomar med behov av specialiserad och högspecialiserad vård. Cirka 12 procent av patienterna kommer från andra län utanför Uppsala vilka är i behov av högspecialiserad vård. Det finns specialiserade vårdteam som arbetar tillsammans för att optimera omhändertagandet. Kroniskt sjuka barn och ungdomar kan behöva skilda typer av behandling under sjukdomens olika skeden. Därför har specialister från olika områden och professioner ett ständigt samarbete runt barnet.

Arbeta på sektionen

På specialiserad pediatrik är vi många små team som samarbetar med varandra för våra patienters bästa.

Vi som arbetar här har hög kompetens inom våra respektive ämnesområden. Inom sektionen finns nio specialistmottagningar samlade som utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar upp till vuxen ålder. Vi är en kärnverksamhet med konsultfunktion för hela barnsjukhuset. Vi deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten och bedriver undervisning. Vi har också en betydande riks- och regionverksamhet och är en viktig aktör i vår sjukvårdsregion.

Är du intresserad av att vårda och stötta barn och familjer i deras vardag med kronisk sjukdom? Välkommen till oss!

 Läs mer om att arbeta på barnsjukhuset