Uppsala centrum för cystisk fibros

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 27 60

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16.30
Fredagar 8-14

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till oss kommer barn och vuxna med cystisk fibros (CF) samt barn och ungdomar med andra lungsjukdomar. Vi diagnostiserar, behandlar och följer upp med regelbundna kontroller. 

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som påverkar luftvägar och ofta mag-tarmkanalen. Vården bedrivs av ett multidisciplinärt team med läkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och kurator. På mottagningen träffar vi också barn med andra lungsjukdomar både för utredning och behandling. 

Uppsala centrum för cystisk fibros är ett av fyra rikscentrum för CF och arbetar främst gentemot mellersta och norra Sverige.  Vi har tätt samarbete med hemsjukhusen enligt shared-caremodellen.