Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Överviktsenheten för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 94 95

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Barn- och ungdomsfetma är en sjukdom som ofta är förenad med såväl fysiskt som psykiskt lidande. Idag vet vi också att fetma i barn- och ungdomsåren är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder. Det är därför angeläget att förebygga fetma och när sjukdomen väl uppstått erbjuda adekvat behandling.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar med svårbehandlad fetma. Vi arbetar i team där sjuksköterska, dietist, psykolog och läkare har ett nära samarbete.  

All behandling av övervikt och fetma bygger på varaktiga beteende-förändringar. För att lyckas är det viktigt att hela familjen involveras och även nätverket kring barnen som till exempel skola, släkt och vänner. 

I behandlingen strävar vi efter att lyfta fram barnets och familjens styrkor och resurser. Vi undviker att fokusera förändringsarbetet på viktnedgång utan väljer andra utvärderingsmått som att äta bättre och röra sig mer. Målen är individanpassade och behandlingen skräddarsydd utifrån varje barns och familjs förutsättningar och situation.

Orsaken till fetma är multifaktoriell. Därför görs en utredning avseende medicinska och psykologiska faktorer, kost- och aktivitetsvanor.

Vi tar emot barn och ungdomar på remiss från läkare.

Vårt ansvar

Vi har ansvar för utveckling och kunskapsspridning till primärvården, skolhälsovården och barnhälsovården.

Till oss kommer barn och ungdomar från länet, men även från hela regionen.