Läkarnas ansvarsområden

Verksamhetschef

Hans Hägglund
Ansvarsområde: mastocytos

Sektionschef

Honar Cherif
Ansvarsområde: Hemoglobinopatier, Immunologisk trombocytopeni (ITP) och forskning

Specialistläkare

Kristina Carlson
Plasmacellssjukdomar (Bl a myelom), Blodstamcellstransplantation (HSCT), Programansvarig JACIE ackreditering

Elisabeth Ejerblad
Myelodysplastisk syndrom (MDS) och myeloproliferativa sjukdomar

Heléne Hallböök
Akut lymfoblastisk leukemi (ALL)

Martin Höglund
Akut myeloisk leukemi (AML), U-CAN

Torbjörn Karlsson
Anemier, Plasmacellssjukdomar, Oslers sjukdom

Gunnar Larfors
Epidemiologi, utbildningsansvarig för läkarkandidater

Mattias Mattsson
Mastocytos, Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Ulla Olsson-Strömberg
Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Sara Rosengren
Plasmacellssjukdomar

Tobias Svensson
Lymfom, KLL

ST-läkare

Anna Eriksson
Stina Söderlund
Emma Bergfeldt Lennmyr
Karin Larsson