Hematologi

Manlig och kvinnlig vårdpersonal samtalar.

Sektionen för hematologi bedriver öppen- och slutenvård för patienter i alla åldrar med sjukdomar som engagerar blodet och benmärgen. Vår verksamhet består av hematologmottagningen och blodavdelning 101 A som finns i ingång 101, 4 trappor.

Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom. Patienter med andra sjukdomar till exempel MS, vårdas också här när stamcellstransplantation ingår i behandlingen.

Vårt upptagningsområde är Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Hälsingland, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Vi arbetar aktivt tillsammans med kollegor från hela Sverige och följer nationella behandlingsrekommendationer. Våra behandlingsmetoder och behandlingsresultat utvärderas, kvalitetskontrolleras och genomgår förändringar, baserat på forskning och beprövad vetenskap.

Vi är drygt 80 anställda, däribland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och kurator.

För dig som remittent

Våra konsultfunktioner kan nås via sjukhusets växel
018-611 00 00 dygnet runt.

För frågor gällande planering inför blodstamcellstransplantationer kan du som remittent ringa BMT-koordinator helgfri måndag till fredag klockan 7-15.30, telefon 018-611 22 63.

 Mer information

Forskning och utveckling

Klinisk forskning

Vi bedriver klinisk forskning inom flera hematologiska sjukdomar, infektion och omvårdnad. Vi deltar i ett flertal kliniska läkemedelsstudier inklusive fas I-II-prövningar. Med hjälp av samarbetspartners vid främst avdelningen för klinisk farmakologi och klinisk genetik görs även experimentella studier inom bland annat cytostatikaresistens, KML och KLL.

Vi deltar också mycket aktivt i nationellt och internationellt samarbete kring kliniska studier. Uppsala är koordinerande centrum för svenska ALL-gruppen (Heléne Hallböök) och AML-gruppen (Martin Höglund).

Vissa kliniska studier bedrivs i samarbete med Regionalt Cancercentrum (RCC).

Kvalitetsutveckling för JACIE-ackreditering

Hela verksamheten för blodstamcellstransplantationer inom Akademiska sjukhuset har 2023 erhållit förnyad ackreditering enligt JACIE (the Joint Accreditation Committee of the [ISCT] International Society for Cellular Therapy and the [EBMT] European Group for Blood and Marrow Transplantation). I ackrediteringen ingår dessutom CAR T-cellsbehandling numera. Ackrediteringen gäller i 4 år.