Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hälsoprofessioner

Sjuksköterska står böjd över patient

I sektionen hälsoprofessioner samlar vi arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, logopeder samt kuratorer med sina placeringar inom vuxen somatik.

Vi är specialister på rehabilitering och vi bedömer, utreder och behandlar både inom öppen- och slutenvården. Vårt arbetsområde är nästan hela sjukhuset vilket ger en stor bredd och variation. Vi har flera olika enheter hos oss med olika inriktningar så som arbetsterapi, klinisk nutrition, fysioterapi, länlogopedi och psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar också med rehabilitering inom medicin, onkologi, geriatrik, neurologi, hjärt- lungmedicin, ortopedi och intensivvård. 

För att se vilka mottagningar vi har där vi träffar våra patienter se respektive enhet nedan.

Enheter inom hälsoprofessioner

Våra professioner

Arbetsterapeuter

Vi som arbetar här är legitimerade arbetsterapeuter samt arbetsinstruktörer. Vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. 

Arbetsterapeuter möter patienters individuella behov av att delta i vardagliga aktiviteter trots sjukdom eller skada. 
Vi använder olika tränings- och behandlingsmetoder för att hjälpa patienter att uppnå maximal självständighet och ökad livskvalitet. Det kan gälla aktiviteter både i hem/fritid och i arbetsliv/studier. 

Dietister

Vi som arbetar här är legitimerade dietister och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Dietister stödjer patienten och vårdpersonal i nutritionsbehandling vid olika sjukdomstillstånd eller skada.

Fysioterapeuter

Vi som arbetar här är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt fysioterapiassistenter och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Fysioterapeuter kan ge ett bra och ibland avgörande stöd för patienter som behöver träna rörelsefunktion som påverkats av sjukdom eller skada.

Kuratorer

Vi som arbetar här är kuratorer och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Kuratorerna hos oss kan vara ett bra och ibland avgörande stöd för patienter eller anhöriga som går igenom förändringar i livet i samband med sjukdom eller skada.

Logopeder

Vi som arbetar här är legitimerade logopeder och vi hjälper patienter som har problem med kommunikation eller som har svårt att svälja. Vi träffar människor i alla åldrar för rådgivning, utredning och behandling både på avdelningar och mottagningar.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss