Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fysioterapi

Fysioterapeut instruerar patient på träningscykel.

Här finns fysioterapeuter/ sjukgymnaster och fysioterapiassistenter som träffar patienter både i slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset arbetar alla medvetet och systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och våra kliniska erfarenheter. För att göra detta arbetssätt tydligt har vi tagit fram behandlingsriktlinjer för hur vi ska behandla olika diagnosgrupper.

 

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss

Remittent/vårdgivare

Hur bedrivs forsknings- och utvecklingsarbetet inom fysioterapin?

Fysioterapeuter/sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset arbetar systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och kliniska erfarenheter. För att göra detta arbetssätt tydligt har vi tagit fram dokument för hur vi ska behandla olika diagnosgrupper. Dessa kallar vi behandlingsriktlinjer.

Kontaktinformation

Eva Ljunggren Ribom, fysioterapeut, 018-611 52 59

 Behandlingsriktlinjer