Fysioterapi­mottagningen vid Akademiska sjukhuset

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 52 59

Telefontider
Mån - Fre 8-9 av/omboka
Mån - Fre 13-14 av/omboka

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16 enligt bokad tid

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 85, 1 tr.

 Hitta till ingång

Om oss

Vi som arbetar här är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt fysioterapiassistenter och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Fysioterapeuter kan ge ett bra och ibland avgörande stöd för dig som behöver träna rörelsefunktion som påverkats av sjukdom eller skada.

Vem är fysioterapimottagningen till för?

  • Vår verksamhet är till för dig som har en pågående kontakt vid Akademiska sjukhuset
  • Bor du i annat län finns det vid ett fåtal diagnoser möjlighet att besöka oss genom en så kallad specialistvårds- eller valfrihetsremiss från läkaren på din hemort.

Exempel på vad fysioterapimottagningen kan hjälpa dig med.

  • Bedömning av motorik och förmåga till fysisk aktivitet.
  • Förebyggande träningsråd.
  • Behandling av svullnad, stelhet och smärta.

Hur får jag kontakt med fysioterapimottagningen?

  • Vänd dig till din sjuksköterska eller läkare på behandlande avdelninge eller mottagning som hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Inför ditt besök

Om du inte kan komma till ditt bokade besök måste du meddela oss senast 24 timmar före besöket. Det finns flera möjligheter att avboka på 1177 Vårdguiden eller via telefon.

Observera att nybesök bara kan avbokas två gånger, efter det skickas remissen tillbaka till läkare som remitterat dig hit. 

Assisterad träning

Vänligen ta kontakt med din sjukgymnast/fysioterapeut för information om träning med träningsprogram.

För att nå din fysioterapeut kontakta fysioterapins administration på telefon 018-611 52 59.