Arbetsterapi

Samtal mellan patient och sjuksköterska.

Här finns arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer som träffar patienter både i slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset.

När man drabbas av sjukdom eller skada kan vardagen påverkas mycket. Arbetsterapeuten kan då hjälpa dig att hitta nya sätt att utföra viktiga och meningsfulla aktiviteter.  Man kan till exempel lära sig att behålla, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga.  Vi utgår vi från vad personen vill och behöver kunna göra för aktiviteter för att vardagen ska kännas meningsfull och fungera.

Det kan till exempel vara att prova göra vanliga saker på ett annat sätt, lära sig planera, anpassa och organisera hemmet och omgivningen samt prova och använda olika hjälpmedel.  Det är viktigt att lära sig tänka på ett nytt sätt för att få vardagen att fungera bra.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss