Klinisk nutrition

Dietist i samtal med vårdpersonal och patient.

Vi legitimerade dietister träffar patienter på sjukhusets olika avdelningar och mottagningar. 

Vi behandlar olika tillstånd såsom undernäring, fetma och ohälsosamma kostvanor och olika sjukdomstillstånd med kost och näringsprodukter. Vårt arbete innebär också att främja hälsa och förebygga ohälsa  samt sjukdom. Dietisterna ansvarar även för olika näringspumpar och nutritionsprodukter på recept.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd som  Till exempel diabetes, tarmsjukdom och cancer. Dietisten utreder och bedömer hur intaget av mat och dryck ser ut. Dietisten säkerställer därefter att patienten får i sig rätt näring i tillräcklig mängd utifrån gällande näringsrekommendationer.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss