Dietistmottagningen vid Akademiska sjukhuset

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115291

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 40

 Hitta till ingång

Dietisternas huvudsakliga arbetsuppgift är kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd. Vårt mål är att behandlingen ska bygga på vetenskaplig grund och följa en strukturerad modell där utredning, bedömning, åtgärd och uppföljning är viktiga delar. I dietisternas arbete ingår även att arbeta förebyggande för att främja hälsa och livskvalitet.

På sektionen arbetar ett tiotal dietister som var och en ansvarar för ett antal arbetsområden och möter patienter på ett flertal av sjukhusets avdelningar och mottagningar. Geriatriken och Barnsjukhuset har egna dietistavdelningar.