Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Psykosocialt behandlingsarbete

Samtal mellan personal och patient
Psykosocialt behandlingsarbete

Inom vuxen somatik behandlar kuratorer patienter från 18 år. Undantag för avdelning och mottagning där patienter under 18 år tas emot. För patienter som behandlas inom psykiatrin eller på barnsjukhuset hänvisas till kuratorer inom dessa verksamheter.

Kurator genomför psykosocialt behandlingsarbete vilket bland annat innebär samtalsbehandling vid psykisk ohälsa och psykosociala/sociala problem i kombination med somatisk sjukdom.

Kurator beaktar barnperspektivet i patientens stöd.  

Insatser: 

 • Kartläggning, utredning, bedömning, utifrån patientens problemställning 
 • Psykosocialt behandlingsarbete innefattande stödsamtal och rådgivning för att stärka patientens resurser att hantera sin livssituation.  
 • Samtalsbehandling kan ske individuellt eller i grupp med olika fokus: krishantering, stödsamtal, motiverande samtal, utredande samtal, bearbetning av kris och sorg 
 • Ge social information om samhällets stöd.  
 • Skriva intyg och remisser utifrån psykosociala behov i samband med sjukdom 
 • Samverka med övrig vårdpersonal kring patientens behov.  
 • Samverka med andra vårdgivare och myndigheter. 

När patienter i samband med sin somatiska sjukdom visar följande symtom bör vårdpersonal diskutera patientens situation med kurator: 

 • Kris, exempelvis vid diagnosbesked
 • Oro
 • Nedstämdhet
 • Ångest

Kurator erbjuder stöd även i följande situationer:

 • Sociala problem som t.ex ekonomi, arbete, boende, missbruk  
 • Problem med följsamhet t.ex av ordinationer eller smittskyddsregler
 • Behov av samtal med anhöriga 
 • Barn som far illa eller riskerar att fara illa 
 • Stödsamtal i samband med dödsfall 

För att komma i kontakt med en kurator skicka en remiss till Psykosocialt behandlingsarbete.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss