Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Länslogopedi

Vårdpersonal i samtal med flicka och mamma.
Länslogopedin

Logopeder hjälper dig som har problem med tal, röst eller språk. Vi gör också läs- och skrivutredningar. Dessutom utreder vi och ger stöd till dig som har svårt att svälja. Vi träffar människor i alla åldrar för rådgivning, utredning och behandling.

På Akademiska sjukhuset arbetar logopeder i flera olika team samt med konsultinsatser för inneliggande patienter. Logopeder finns även inom barnhälsovården, språkförskola och hörselförskola.

För dig som remittent

Du som remittent kan vända dig till oss om du undrar något kring remisser. Du når oss över telefon 018-611 53 20.

För skolpersonal

För dig som arbetar med barn i åldern 6-18 år
När det gäller barn i skolåldern 6-18 år gör vi utredningar inom specialistvård. Är du logoped inom kommunal/privat verksamhet eller skolpersonal så kan du kontakta oss för att diskutera frågor rörande remisskriterier. Är du förälder till ett barn i åldern 6-18 år vänder du dig i första hand till skolan där barnet går.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss