Brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter. Dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador till vår intensivårdsavdelning och avdelning. Lättare brännskador behandlas på vår mottagning.

För att patienten ska få bästa möjliga vård arbetar flera olika yrkeskategorier i team. Vi erbjuder behandling, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering efter brännskador.

För dig som är vårdgivare/remittent

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar emot brännskador oavsett svårighetsgrad. Enklare skador vårdas polikliniskt eller på vårdavdelning för plastikkirurgi medan svårare skador vårdas inom brännskadecentrums slutenvård.

Handläggning av svårt brännskadade patienter utgår från det gällande kunskapsläget i landet och de kriterier som används för högspecialiserad brännskadevård internationellt. Definitionen för rikssjukvård utgår från de europeiska riktlinjerna (EBA) som bygger på en kombination av skadeutbredning, skadedjup och ålder.

Rikssjukvård av svåra brännskador

I december 2015 fick vi förnyat förtroende att bedriva rikssjukvård även under tillståndsperiod 2. Detta tillstånd gäller från 1 juli 2016 till 31 december 2021.

Reglerna anger att patienter som uppfyller vissa krav skall vårdas på speciell enhet för rikssjukvård, vilka är:

Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset Uppsala
Tel: 018- 611 04 60
Fax: 018-55 39 19
Skriv till oss

Hand- och plastik-kirurgisk klinik med brännskadeavdelning
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 010-103 11 54
Fax: 010-103 37 05

För vårdpersonal

Primärvården eller brännskadecentrums patient?
En brännskada ska alltid bedömas om den är epidermal, ytlig dermal, djup dermal eller fullhudsskada. Epidermala och ytliga dermala skador ska läka inom två veckor och kan således skötas av primärvården. Om patienten ska remitteras till oss önskas informativ remiss.


Vad ska remissen innehålla?

En informativ remiss ger oss möjligheten till ett bättre omhändertagande.

Vi ser gärna att lokalisation, storlek, grad av skada samt händelseförlopp angesBifoga gärna fotoAnge vilken typ av förband som är appliceratFör att vi lättare ska kunna komma i kontakt med patienten så önskas också ett aktuellt telefonnummer.