Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Jobba på Brännskadecentrum

Intensivvårdspersonal arbetar tillsammans.

Om Brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter. Dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador till vår intensivvårdsavdelning och avdelning. De patienter vi tar emot är de svåraste intensivvårdspatienterna i landet med upp till nittioprocentiga brännskador. Det är ett intensivt yrke som kräver mycket av dig som medarbetare. Men det gör även att du utvecklas och får stor erfarenhet inom intensivvård.

Här arbetar vi i multidisciplinära team, alltid med patienten i fokus. Vi vårdar brännskadepatienter från det akuta skedet, med behov av avancerad intensivvård, till intermediärvård och slutligen rehabilitering före patienten skrivs ut. Detta ger en kontinuitet i vården och en nära kontakt med patient och anhöriga. 

Kombinationstjänst för dig som vill ha omväxling

Vi kan nu erbjuda en unik möjlighet för dig som är specialistsjuksköterska inom intensivvård. En kombinationstjänst där du delar din arbetstid mellan Brännskadecentrum och ambulansen alternativt akutmottagningen. Dessa tjänster har skapats för att ge nya möjligheter för våra medarbetare. Vi ser ett stort värde i att våra specialistsjuksköterskor har en bred kompetens och får möjlighet till ökad personlig utveckling genom att arbeta i två verksamheter.

 Läs mer om kombinationstjänst

Utlandstjänstgöring för dig som vill göra skillnad utanför Sverige

För medarbetare på Brännskadecentrum finns det möjligheter att tillsammans med erfarna kollegor resa till Etiopien där vi har ett samarbetsprojekt med ett sjukhus i Addis Abeba och ett sjukhus i södra Etiopien. Syfte med samarbetet är dels att kunna delge våra erfarenheter av vård och behandling till kollegor i Etiopien, dels att möjliggöra att våra medarbetare får se ett stort antal brännskador under en kortare period. Det ger dessutom möjligheten att få ta del av hur sjukvård och behandling bedrivs i Afrika under mycket enklare förhållanden än hemma i Sverige.

Dessa erfarenheter tror vi gynnar vårt eget arbete när vi utvecklar och förbättrar vården för våra brännskadepatienter samtidigt som vi kan bidra med värdefull kunskap till människor som har drabbats av brännskador i Etiopien.

 Läs mer om utlandstjänstgöring

Forska på Brännskadecentrum

Som medarbetare på Brännskadecentrum har du möjlighet och uppmuntras du att vara delaktig i de större och mindre forskningsprojekt som löper på kliniken. Utifrån personligt intresse och erfarenhet tar du mer eller mindre eget ansvar för enskilda projekt. Förutsättningar och arbetstid anpassas utifrån de enskilda behoven.

 Läs mer om att forska på Brännskadecentrum

Möt några av oss

"VARMT OCH PSYKISKT TUNGT. MEN ETT RIKTIGT STARKT TEAM I EN UNIK VERKSAMHET."

Eva, IVA-sjuksköterska

Sök jobb hos oss

På Brännskadecentrum vet man aldrig hur dagen ser ut

Se Fredrik Huss, ansvarig för Brännskadecentrum, berätta om verksamheten.

Se Fredrik Huss, ansvarig för Brännskadecentrum, berätta om verksamheten.

Inte från Uppsala? Vi hjälper dig med bostadsbidrag!

Bor du utanför Uppsala men vill jobba här? Vi vet hur svårt det kan vara med bostad och vill därför erbjuda dig som utomlänsboende ett bostadsbidrag under de sex första månaderna om din månadskostnad överskrider 7000 kronor. 

Vi bidrar även med ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket där cykel, hjälm och bygellås ingår.

Kontakta oss

Vill du arbeta med oss? Hör av dig!

Brännskadecentrum: Avdelningschef Kalle Stoorhöök, 018-617 27 82
Biträdande avdelningschef Åsa Norlander, 018 617 51 68

Ambulansen: Avdelningschef Lars Westman, 070-634 46 44

Akutmottagningen: Avdelningschef Viktor Ekström, 018-611 92 75

Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00