Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vid Brännskadecentrum bedrivs ett omfattande forskningsarbete inom Uppsala Burn Research Program som är ett paraply för (pre-)klinisk forskning på brännskador och resultatet efter brännskador. Det är uppdelat i moduler som innehåller de viktigaste delarna av behandlingsprocesserna för brännskador:

  • Motståndskraft och sårbarhet (Psykiatri-Omvårdnad-Morbiditet-Psykologi-Adaptation)
  • AnIVA (intensivvårdsrelaterad forskning)
  • Kirurgi/sårläkning
  • Prevention (Inkl. epidemiologi)
  • Rehabilitering
  • Familjeperspektivet
  • Patienttillfredsställelse

Som personal på Brännskadecentrum har du möjlighet, och uppmuntras till, att vara delaktig i de större och mindre projekt som löper på kliniken. Utifrån personligt intresse och erfarenhet kan du ta mer eller mindre eget ansvar för enskilda projekt.

Förutsättningar och arbetstid anpassas utifrån de enskilda behoven. Vi har en forskningssjuksköterska hos oss samt flera medarbetare, i olika professioner som driver idag olika forskningsprojekt.

En brännskada är en bra modell för att undersöka kroppens reaktion på ett allvarligt trauma, sett ur ett kort såväl som ett långt perspektiv. En omfattande brännskada påverkar alla större integrerande system i kroppen (t.ex. metabola, endokrina, immunologiska, med flera). Den akuta fasen kännetecknas av en intensiv och snabb utveckling av ett fysiologiskt inflammatoriskt svar, inte bara i den omedelbara närheten av skadad vävnad utan också i ett generaliserat syndrom av systemisk inflammation, som i allmänhet är proportionell mot storleken på skadan. I de svåraste fallen kan det leda till cirkulatorisk chock, organdysfunktion och död.

Brännskadevård är starkt multifaktoriell och multiprofessionell och spänner från allt ifrån enkel sårvård till avancerad vävnadsodling och från intensivvård till rehabilitering.