Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

"Jag får vara med och driva vården framåt"

Marie.

Marie har jobbat på Brännskadecentrum i snart 30 år. Hon halkade in på brännskadevården mest av en slump, men har trivts bra redan från början. Marie började som undersköterska och har senare vidareutbildat sig till intensivvårdssjuksköterska och forskningssjuksköterska. 

Vad är speciellt med brännskadevård?

Det som är speciellt med brännskadevård är att det är svårt. De sjukaste patienterna är väldigt, väldigt sjuka och vi följer patienterna länge. Eftersom att jag länge jobbat som IVA-sköterska var det roligt att få börja som forskningssjuksköterska. Man behöver utveckla sig och jag är glad att jag kunde ta det här steget. Allt inom forskningsvärlden var nytt för mig, men eftersom att jag varit på Brännskadecentrum så länge har jag stor erfarenhet av de patienterna. Det gör att jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Jag kan utnyttja min kompetens som intensivvårdssjuksköterska i det forskningsarbete jag bedriver.

Varför ville du bli forskningssjuksköterska? 

Jag blev forskningssjuksköterska år 2014 efter att jag fick frågan från min chef. Jag tyckte att det var intressant med forskning och jag ville lära sig mer. Det är häftigt att få vara med och driva vården framåt. Det saknas forskning inom många områden och det känns bra att få vara med och skapa utvecklingsmöjligheter.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns på Brännskadecentrum?

Förutom att själv forska kan man kan vara delaktig i de studier som finns. Vi gör många kvalitetsarbeten som inte är regelrätta studier utan som finns för att utvärdera det vi gör på golvet. Det finns dessutom en mängd olika utbildningar som man kan gå, till exempel traumautbildning, vilka ofta är belagda utomlands. Sen har vi många områden som man kan utvecklas inom, och då kan man till exempel bli specialist inom dialys, nutrition och sårvård. 

Vad vill du säga till någon som är intresserad av att söka sig hit?

Kom hit! Det finns många utmaningar och man får ta stort ansvar som gör att växer. Det finns stora möjligheter att utvecklas här och många olika utbildningar som man kan gå.