Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

"Våra insatser gör verkligen skillnad"

Filip Fredén.

Filip Fréden är överläkare på Brännskadecentrum. För 15 år sen arbetade han sin första dag här och trivdes bra redan från första stund. 

Vad är det bästa med att arbeta på Brännskadecentrum?

Det finns en väldig spännvidd i arbetet på Brännskadecentrum. Det går från att behandla svårt sjuka, intensivvårdskrävande patienter med stora brännskador till att senare i förloppet ställas inför andra utmaningar som till exempel näringstillförsel, träning och smärtbehandling.

Vilka utmaningar finns inom området? 

Den stora utmaningen är att få tillbaka patienten till en god livskvalitet. När patienten kommer är läget akut och det kräver mycket av oss som arbetar här. Allt måste fungera. Det multiprofessionella teamet är centralt i vården av brännskadade patienter och bidrar till att alla delar i processen fungerar: till exempel undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och kuratorer.

Vad vill du säga till någon som är intresserad av att arbeta på Brännskadecentrum?

Här får man se avancerad intensivvård, men också den långsiktiga behandlingen av brännskadepatienter med operationer, stora såromläggningar, smärtbehandling, psykologiskt omhändertagande, nära kontakt med anhöriga med mera. Vi får inte missa en enda detalj när vi vårdar de här patienterna. Man skall alltså inte bara vara intresserad av den akuta intensivvården utan man måste även vilja bedriva en mer långsiktig vård. Här på Brännskadecentrum försöker vi skapa en lugn miljö för bästa omhändertagande av varje patient.

Varför valde du att arbeta inom brännskadevård?

För att här känner man att man verkligen gör nytta. Vi får in de allra svåraste brännskadepatienterna, och jag har sett en tydlig förbättring i vården av brännskador bara under mina femton år här - förr dog patienter av de skador som vi kan bota idag. Våra insatser gör verkligen skillnad.