Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Möjlighet till utlandstjänstgöring för dig som vill göra skillnad utanför Sverige

För medarbetare på Brännskadecentrum finns det möjligheter att resa tillsammans med erfarna kollegor till Etiopien där vi har ett samarbetsprojekt med ett sjukhus i Addis Abeba och ett sjukhus i södra Etiopien. Syfte med samarbetet är dels att kunna delge våra erfarenheter av vård och behandling med kollegor i Etiopien, dels att möjliggöra att våra medarbetare får se ett stort antal brännskador under en kortare period. Det ger dessutom möjligheten att få ta del av hur sjukvård och behandling bedrivs i Afrika under mycket enklare förhållanden än hemma i Sverige.

Dessa erfarenheter tror vi gynnar vårt eget arbete när vi utvecklar och förbättrar vården för våra brännskadepatienter samtidigt som vi kan bidra med värdefull kunskap till människor som har drabbats av brännskador i Etiopien.

Andrea Frestadius, specialistsjuksköterska på Brännskadecentrum, tillsammans med två anestesisjuksköterskor på sjukhuset i Etiopien.

Andrea Frestadius, specialistsjuksköterska på Brännskadecentrum, tillsammans med två anestesisjuksköterskor på sjukhuset i Etiopien.

Brännskador i Etiopien

Brännskador är ett mycket stort problem i Etiopien. Ofta är det barn och kvinnor som drabbas i samband med matlagning under öppen eld. Skadorna leder ofta till alvarliga ärrbildningar med sammanväxningar och nedsatt rörelseförmåga. För att återfå rörligheten och funktion behöver dessa patienter mer avancerad kirurgisk rekonstruktion. I samarbetsprojektet är ett fokusområde att stödja och introducera kunskap om betydelsen av en tidig basal kirurgisk sårbehandling så man kan undvika svåra ärrbildningar och därmed behovet av rekonstruktiv kirurgi. Ett annat fokusområde i projektet är att bidra till att stödja enkel och säker smärtbehandling och sedering vid omläggning av brännskador hos både barn och vuxna då dessa omläggningar idag ofta sker utan sådan behandling.

Om sjukhuset

Sjukhuset i Addis Abeba har en avdelning med 12 sängar för brännskadevård. På avdelningen jobbar det en norsk plastikkirurg sedan 10 år tillbaka tillsammans med Etiopiska kollegor. Avdelningen har fem mycket erfarna sjuksköterskor. Det finns tillgång till operationssalar med bra standard. Sjukhuset har ett utbildningsprogram för läkare och sjuksköterskor.

I Arba Minch i södra Etiopien finns det ett sjukhus med enklare standard. Sjukhuset har ett upptagningsområde på 3–4 millioner människor. De flesta av brännskadepatienterna är barn och de vårdas på den kirurgiska barnavdelning där det finns 24 - 30 patienter i ett stort öppet rum. Det finns 4 enklare operationssalar på sjukhuset och man har både läkar- och sjuksköterska utbildning.

Parallellt med projektet i Etiopien har vi påbörjat ett samarbete med Läkare utan gränser för att kunna vara ett kompetenscenter i deras arbete med brännskadevård. Målsättningen är att framöver kunna ge möjligheter för våra medarbetare att delta i brännskaderelaterad verksamhet utomlands i regi av Läkare utan Gränser.