Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vi kan nu erbjuda en unik möjlighet för dig som är specialistsjuksköterska inom intensivvård. En kombinationstjänst där du delar din arbetstid mellan Brännskadecentrum och Centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA). Dessa tjänster har skapats för att ge nya möjligheter för våra medarbetare. Du får jobba med brännskadevård i världsklass och samtidigt utveckla dina kunskaper inom intensivvård. Vi ser ett stort värde i att våra specialistsjuksköterskor har en bred kompetens och får möjlighet till ökad personlig utveckling genom att arbeta i två verksamheter.

Kombinationstjänsten innebär att du initialt kommer att skolas in på respektive avdelning med start på Brännskadecentrum. Efter avslutad inskolning kommer rotation mellan Brännskadecentrum och CIVA att påbörjas enligt ett individuellt schema.

Introduktionen kommer att vara individanpassad och följa avdelningens introduktionsprogram. Vi kommer att ge dig regelbundna utbildningsdagar knutna till de verksamheter där du kommer att tjänstgöra.