Brännskade­centrum

Vårdpersonal i arbete.

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter. Dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador till vår intensivvårdsavdelning och avdelning. Lättare brännskador behandlas på vår mottagning.

Vid en svår brännskada är det viktigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Akademiskas specialister i brännskadevård vägleder akutmottagningar i hela landet dygnet runt. Vi omhändertar patienter i alla åldrar som har drabbats av brännskador med varierande allvarlighetsgrad. För att patienten ska få bästa möjliga vård arbetar flera olika yrkeskategorier i team. Vi erbjuder behandling, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering efter brännskador.

Information om brännskador

Här hittar du information om brännskadans allvarlighetsgrad, solbränna, ärr, inflammationsprocesser i huden samt skador efter åska och blixtnedslag.

 Läs mer

Nationell högspecialiserad vård av svåra brännskador

I december 2015 fick vi förnyat förtroende att fortsatt bedriva nationell högspecialiserad vård.

Reglerna anger att patienter som uppfyller vissa krav skall vårdas på speciell enhet för nationell högspecialiserad vård, vilka är:

Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset Uppsala
Tel: 018- 611 04 60
Fax: 018-55 39 19

Hand- och plastik-kirurgisk klinik med brännskadeavdelning
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 010-103 11 54
Fax: 010-103 37 05

International Fellowship program in Burn Care

The department of Plastic and Maxillofacial surgery offers a 12 months-fellowship in burn care. The burn center is one of Sweden’s two national burn centers appointed, by the Swedish National Board of Health and Welfare, for the care of severe burns. Annually approximately 150 patients are admitted to the center and approximately 1400 patients are seen at outpatient visits. The patients are treated in the center from the acute phase via intensive-, intermediate-, and ward care until discharge and subsequent outpatient care including follow-ups, rehabilitation and reconstructive surgery. All ages and all aspects of burn care is handled in the center. The fellowship program is an academic clinical program.

 Read more about the fellowship program