Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som patient

Brännskada eller brännsår är en skada som uppstår på huden efter kontakt med eld eller värme. Du kan också få brännskador av elektricitet, strålning eller efter kontakt med vissa kemikalier.

En ytlig brännskada läker oftast av sig själv. Blir du svårt bränd behöver du vård på sjukhus. Hur allvarlig skadan är beror bland annat på hur stor del av huden som har skadats, hur djup brännskadan är och var den sitter.

Symtom

Brännskador kan vara allt från rodnad och sveda i huden efter solning till allvarliga skador efter till exempel en brand.

Om brännskadan är ytlig blir huden röd, svullen och öm. Vid en lite djupare brännskada kan det även bildas blåsor på huden. Om huden utsätts för eld eller mycket heta ämnen går brännskadan ännu djupare ner i huden. Huden blir då vit, brun eller svart och känns hårdare än normal hud, ungefär som läder.

De flesta brännskador är lindriga

Om du får en brännskada handlar det ofta om ytliga skador som du kan sköta själv och som läker ganska snabbt. Men du kan också få omfattande skador som kan kräva vård på sjukhus.

Ytliga brännskador läker inom cirka två veckor. Brännskador som inte har läkt inom denna tidsperiod är djupare och kan behöva opereras, men det behöver inte betyda att du måste läggas in på sjukhus.

I Sverige vårdas varje år ungefär 1300 personer på sjukhus för brännskador. Ungefär tre av fyra brännskadade som behöver sjukhusvård är pojkar eller män. Hos spädbarn och äldre människor är fördelningen jämnare mellan könen.

Hur allvarlig är brännskadan?

Olika saker påverkar bedömningen av hur allvarlig din brännskada är. De viktigaste faktorerna som ingår är:

  • Brännskadans storlek
  • Brännskadans djup
  • Var skadan sitter

Brännskadans storlek

Brännskadans storlek brukar anges i procent av hela kroppsytan. En procent av kroppsytan är ungefär lika stor som den skadades hand, det vill säga motsvarande handens och fingrarnas yta. På så sätt kan du snabbt räkna ut ungefär hur stor del av kroppsytan som är skadad.

Brännskadans storlek kan du mäta genom att använda den skadades hand, det vill säga handens och fingrarnas yta.

Brännskadans djup

Huden består av tre lager: överhuden, läderhuden och underhuden. Det finns olika sätt att beskriva hur djup en brännskada är utifrån hudens lager. En vanlig indelning var tidigare första, andra och tredje gradens brännskada vilka idag inom sjukvården beskrivs som epidermal, ytlig/djup dermal och fullhudsskada. Gränserna mellan de tre grupperna är inte helt skarpa, men indelningen kan användas som en grov beskrivning av en skada. Indelningen kan även ge information om ungefär hur snabbt en skada kommer att läka.

Överhuden är den den del av huden som du ser. De yttersta cellagren i överhuden kallas hornlager och består av döda och förhornade celler. Det gör att huden är motståndskraftig mot frätande ämnen och nötning.
Läderhuden är rik på blodkärl som tillför syre och näringsämnen. Blodcirkulationen i läderhuden är också viktig för att kroppen ska hålla rätt temperatur.
Underhuden innehåller många fettceller som är värmeisolerande och stötdämpande.

Epidermal skada

Om du till exempel har varit ute i solen för länge kan huden bli röd och svida. Rodnaden brukar försvinna efter några dagar och huden kan då fjälla. Ibland kan det klia långt efter att rodnaden har försvunnit.

Denna typ av brännskada kallas för ytlig brännskada, eller överhudsskada. Vid ytliga brännskador har det yttersta lagret i huden skadats.

Ytlig till djup dermal

Om skadan går lite djupare ner i huden bildas det även blåsor. Det kan ta upp till ett dygn tills alla blåsor har utvecklat sig. Såren svider mycket och huden omkring skadan kan även svullna kraftigt, därför är det viktigt att ta av sig smycken, klockor och annat som sitter i närheten av skadan. Vanligtvis får du inga ärr av skadan, men ibland kan du få pigmentförändringar i huden. Det kan klia långt efter det att såren har läkt.

Fullhudsskada

Efter längre kontakt med eld eller heta ämnen, exempelvis om det börjar brinna i ens kläder, kan hudens alla tre lager förstöras. Huden blir vit, brun eller svart och känns hårdare än normal hud, ungefär som läder eller gummi. Även heta, trögflytande ämnen, som varm knäck eller kokande gröt, kan orsaka sådana skador om du inte snabbt spolar bort det heta.

Eftersom huden är helt förstörd läker såren genom att hud växer tillbaka från sårkanterna. Mindre sår, upp till cirka två centimeter i diameter, läker på det här sättet inom några veckor. Men det kan ta mycket lång tid för större sår att läka. Vanligtvis får du ärr av skadan.

Vilken del av kroppen är skadad

Sitter en brännskada i ansiktet, på händer eller fötter, på könsorganen eller över stora leder (axlar, armbågar, höfter eller knä) är den mer allvarlig än på andra ställen på kroppen och du bör ta kontakt med vården.

 

Kost

Det är viktigt med en bra kost för att såret ska läka på bästa sätt och minska risken för komplikationer. Sårläkning tar mycket energi från kroppen och proteiner är viktiga byggstenar i återuppbyggnaden av huden. Därför rekommenderar vi mat som innehåller mycket proteiner, så som ägg och kött. Det är även viktigt att du får i dig c-vitaminer, vilket finns i kiwi, citrusfrukter, blåbär och nypon.