Skadeanmälan - försäkringsärende

Slutbedömning - invaliditetsintyg

Har du en personförsäkring brukar försäkringsbolaget efter ungefär ett år vilja få in ett invaliditetsintyg. Syftet med intyget är att alla relevanta besvär ska beskrivas av den intygsskrivande läkaren. Intyget används som underlag för eventuell ekonomisk ersättning för de funktionsnedsättningar och/eller kosmetiska förändringar som uppkommit i samband med brännskadan.

Vill du veta mer?

Konsumenternas försäkringsbyrå har bra information om vad medicinsk invaliditet är och hur den bedöms.

Önskan om bilder och journalkopior

Vid försäkringsärende tar du kontakt med ert försäkringsbolag och ger dem en fullmakt så att de kan inhämta de aktuella journalhandlingar de behöver. De handhar sedan både beställning och eventuella kostnader.

Om du själv är intresserad av att erhålla bilder eller journalanteckningar hänvisar vi dig till journalenheten CESÅ för beställning.