Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Brännskadecentrums mottagning

Glada sjuksköterskor.

Vi är en specialistmottagning på Akademiska sjukhuset och en del av brännskadecentrum som behandlar patienter från hela Sverige. Vi är en av två enheter som bedriver rikssjukvård för brännskador i Sverige. Här omhändertar vi patienter i alla åldrar som har drabbats av brännskador med varierande allvarlighetsgrad.

När ska du komma till oss?

Om du har fått en ytlig brännskada som gör att huden är röd och öm behöver du inte söka vård. Men om du har bränt huden så mycket att det har bildats blåsor och om brännskadan samtidigt är så utbredd att den är större än den egna handen, bör man alltid kontakta vården. Det gäller också om brännskadan inte har läkt inom två veckor.

Om brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder. Det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller om ett litet barn har fått en brännskada.

Du ska också söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du fått brännskador som orsakats av kemikalier, elektricitet eller om du har andats in brandrök eller andra kemikalier.

Vad händer vid mitt första besök

Här kan du läsa om vilka du träffar under nybesöket, vilka undersökningar som görs och vad som är bra att tänka på.

För dig som patient

Här kan du läsa om olika typer av brännskador, kost, smärtlindring och förbandsbyte samt ärrbildning.

 Läs mer

Vanliga frågor och svar

För dig som har blivit remitterad men inte besökt oss
Du kommer per telefon erhålla tid för besök.

För dig som inte har blivit remitterad till oss
Du kan ta kontakt med oss, se telefonnummer under kontaktuppgifter.

För dig som har varit hos oss/är under pågående behandling
Följ de behandlingsråd du erhållit.

Jag vill ha ut min journal, hur gör jag?
Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177 e-tjänster. Du kan också beställa hem en journalkopia. Läs mer om din journal.