Nybesök

Här kan du läsa om vilka du träffar under nybesöket, vilka undersökningar som görs och vad som är bra att tänka på.

När du kommer på nybesök träffar du vårt multidisciplinära brännskadeteam. Under vårt morgonmöte går teamet igenom ditt fall, så vi kan ge dig den bästa vården.

Fasta

Vi har som regel att alla våra patienter skall vara fastande inför nybesöket då vi ibland behöver ge sedering (lätt narkos) inför rengöring och omläggningen av dina brännskador.
Förhållningsregler inför sedering.

Smärtlindring och rengöring

Inför undersökningen av dina brännskador träffar du en narkosläkare eller en narkossjuksköterska som tillsammans med dig utarbetar en lämplig smärtlindring inför undersökningen av dina brännskador.
Läs mer om smärtlindring.

När du har fått lämplig smärtlindring eller sedering (lätt narkos) kommer vår mottagningssjuksköterska att ta bort dina förband och rengöra brännskadorna.

Undersökning av plastikkirurg

När brännskadorna är rengjorda kommer en plastikkirurg att undersöka dig. Plastikkirurgen bedömer då brännskadans utbredning och djup, vilket ligger till grund för val av vidare behandling.

Efter undersökningen diskuterar du och din plastikkirurg vilka behandlingsalternativ som finns och planerar din vidare vård. Om dina brännskador behöver opereras kommer operation att planeras in. Bästa tidpunkten för operation är individuell och beror på brännskadorna karaktär. Läkaren kommer även att hjälpa dig med eventuella recept och sjukskrivning.

Vid brännskada mot händer eller leder kommer du även att träffa våra sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ni kommer att utarbeta ett individuellt anpassat träningsprogram för att upprätthålla god rörelse i påverkade leder.

Behandling och uppföljning

Behandlingen av dina brännskador är individualiserad och varje behandling skräddarsys utifrån brännskadans djup, utbredning, lokalisation och dina förutsättningar samt önskemål.

Behandlingen syftar till att ge dig en snabb läkning av brännskadorna med ett gott estetisk resultat samt att du skall kunna upprätthålla en god funktion i den brännskadade kroppsdelen.

Vid ditt nybesök kommer vi att undersöka dina brännskador och skräddarsy din vårdplan. Principiellt finns det två alternativ vid behandlingar av brännskador.

Ytlig brännskada

Vid ytligare brännskador syftar behandlingen till att hjälpa kroppen att läka brännskadan själv, så kallad konservativ behandling. Behandling avser att ge kroppen goda förutsättningar att läka skadan själv. Vi använder oss av förbandsmaterial som skyddar såret från bakterier, smärtlindrar och ger såret en bra miljö att läka i.

Djup brännskada

Om brännskadorna är djupa har kroppen begränsade möjligheter att läka dessa själv och du kan vara i behov av kirurgisk hjälp för att läka skadorna. Du kommer då att bokas in för en operation, där brännskadad hud tas bort och ersätts med så kallad delhudstransplantat -tunna hudtransplantat som tas från din friska hud.

Uppföljning

Du följs upp på mottagningen tills dina brännskador är väsentligen läkta. Vi kommer därefter att kalla dig för telefonuppföljning efter tre månader och mottagningsbesök efter sex månader och även ett år efter skadan.

Vad ska jag tänka på vid nybesöket?

Vad ska jag fråga min läkare?

Behöver jag behandling för min brännskada?
Vilka behandlingsalternativ finns?
Vilka för- och nackdelar finns vid olika behandlingsalternativ?
Vilket resultat kan jag förvänta mig, kommer jag att få brännskadeärr?
Hur ska jag sköta mina brännskador medan de läker?
Behöver jag vara sjukskriven eller behöver mitt barn stanna hemma ifrån dagis/skolan?

Vad kan min läkare fråga mig?

Hur och när uppstod brännskadan?
Har du haft några andra symptom, tex feber?
Vilka tidigare sjukdomar har du?
Tar du några läkemedel?
Är du allergisk mot några läkemedel?

Oss träffar du på mottagningen

Multidisciplinärt team

Brännskadecentrum jobbar med så kallade mulitdisiplinära team. Flera yrkeskategorier jobbar i ett nära samarbete för att kunna ge dig den bästa vården. Under vårt morgonmöte går teamet igenom ditt fall, så att vi kan ge dig den bästa vården.

Plastikkirurg

Plastikkirurgens uppgift är att bedöma dina brännskadors omfattning, allvarlighetsgrad och i samråd med dig som patient utarbeta en vårdplan för hur brännskadorna skall behandlas. Läkaren kommer även att bistå dig med recept och sjukskrivning. Vi eftersträvar att du skall möta samma läkare under din behandlingsperiod, men kan inte garantera det.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan hjälper dig att rengöra dina brännskador och i samråd med läkare välja ut lämpliga förband till dina brännskador. Sjuksköterskan hjälper dig att boka återbesök och är behjälplig med att ordna dina transporter.

Undersköterska

Undersköterskan assisterar vid undersökning och omläggning av brännskador.

Narkosläkare och narkossjuksköterska

Narkospersonalens uppgift är att ge dig en säker och effektiv smärtlindring vid undersökning och omläggning av brännskador. Vi eftersträvar att ge dig bästa möjliga smärtlindring, vilket kan utföras på flera olika vis beroende på brännskadans allvarlighetsgrad och utbredning.