Smärtlindring

På brännskademottagningen arbetar vi aktivt med att behandla smärta före, under, efter och mellan förbandsbyten. Smärta är en individuell upplevelse och inte bara relaterat till typ eller omfattning av vävnadsskada.

Smärtlindring vid förbandsbyte

En brännskada gör ont och smärtupplevelsen kan vara plötsligt insättande och i vissa fall svårbehandlad. Att förebygga och behandla smärta är självklart. Grunden för omhändertagandet vid ett förbandsbyte är att förbereda individen på vad som kommer att hända. Det ökar möjligheten att känna kontroll och trygghet.

Barns utvecklingsnivå påverkar förmågan att förstå och hantera smärtsamma situationer. Föräldrars närvaro och medverkan är därför av stor betydelse och det är därför av stor vikt att du som förälder försöker vara lugn och närvarande under förbandsbytet.

Behandlingen planeras individuellt, förbereds och genomförs med syfte att minska smärtupplevelsen.
På brännskademottagningen arbetar vi med en smärtlindringsstrategi i samband med omläggning som består av fyra olika steg, som presenteras nedan. Mellan de olika stegen har vi alltid en utvärdering.

Steg 1
Genomgår alla och är tillsammans med utvärderingen grunden för fortsatt strategi. Smärtlindrande tabletter att svälja eller suppositorier att ta i ändtarmen 1-2 timmar innan besöket. Paracetamol, eventuellt Ibuprofen och eventuellt opioid.

Steg 2
Bedövningsgel kan ibland användas under förbandsbytet. Gelen appliceras på såret och får verka i fem minuter för maximal effekt.

Steg 3
Barn från åtta månader och upp till fyra år får lugnande och smärtstillande läkemedel via näsan, munnen eller ändtarmen. Från fyra år och uppåt kan man andas lustgas.

Steg 4
Sova. Läkemedel ges via en nål som sätts i handen, foten eller armen.

Fasta
Varför behöver du fasta? De läkemedel som används för smärtlindring och sömn kan framkalla kräkningar. Maginnehåll riskerar att hamna i dina lungor. Läs mer om fasta inför ditt besök.

Smärtlindring efter och mellan förbandsbytena

Efter sårrengöring och förbandsbyte är det vanligt att ha ont. Det är viktigt att behandla denna smärta för att gynna sårläkningen. Vid smärta drar de allra minsta blodkärlen sig samman och på så vis kommer mindre näring ut till sårläkningen liksom att avfall från såret inte kan transporteras bort. Risken för infektion ökar. Smärta ger också sämre sömn, mindre aptit och sämre mental hälsa.

Vi rekommenderar i första hand Paracetamol och Ibuprofen enligt förpackningsanvisning. Då detta inte räcker finns starkare smärtlindrande läkemedel att ta till. Dessa är receptbelagda. Om du inte fått detta utskrivet vid besöket och får smärta hemma ska du kontakta oss för vidare handläggning. Du ska inte gå hemma och ha ont fram till nästa besök.

När du behandlas med smärtstillande läkemedel måste du veta hur de verkar, hur stor dos du ska ta samt på vilket sätt. Även när och hur länge du ska ta dem.

Med kunskap om dina läkemedel kan du lättare upptäcka hur du reagerar på ett annat sätt än det som förväntas och om du får biverkningar. Alvedon, Ipren och OxyContin är de smärtstillande läkemedel vi rekommenderar/ordinerar