Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi på Brännskadecentrum

Varför arbetsterapi?

Arbetsterapeutens målsättning är att förhindra att den brännskadade huden blir stram och oelastisk. Detta kan ge nedsatt rörlighet och hindra dig i dina dagliga aktiviteter. Rörelseträning är därför viktig i ett tidigt skede. Arbetsterapeuten rörelsetränar framförallt dina händer. För att du ska uppnå så stor självständighet som möjligt får du även träna dagliga aktiviteter (ADL), till exempel att klä dig och att äta själv.

Om dina händer behöver opereras får du efter fem dagar viloskenor som håller dina händer i bästa möjliga läge för att förhindra att fingerleder och handleder blir stela när huden läker.

Uppföljning

Om du kommer från ett annat län än Uppsala tar vi vid utskrivningen kontakt med en arbetsterapeut på ditt hemsjukhus för överrapportering och uppföljning av träning och ortoser.

Efter utskrivning från brännskadecentrum kommer du tillbaka till brännskademottagningen för uppföljning sex månader samt tolv månader efter skadetillfället. Du träffar hela teamet och erbjuds genomgång av bland annat aktuell rörlighet och aktivitetsförmåga. Efter besöket kontaktar arbetsterapeuten kollegor i hemlandstinget med förslag på åtgärder.

Ärr och kompressionsbehandling

I ett senare skede, när alla sår är läkta, fortsätter vi ofta med kompressionsbehandling, det vill säga ett konstant tryck på den skadade huden under ärrläkningstiden. Trycket gör att bildandet av ärrsträngar minskar, att ärret ofta mognar snabbare och huden blir mer elastisk. Om du har klåda på det skadade hudområdet kan även denna minska av kompressionsbehandlingen. Kompressionskläder finns både i standardstorlekar och uppsydda efter individuella mått. De kan vara allt från handskar till tröjor och byxor. I kombination med silikonmaterial blir ofta resultatet bättre. Silikonmaterial, eller silikonliknande material, använder vi för att platta till ärren och göra huden mjuk och smidig. Eftersom behandlingstiden ofta är lång, ett år eller längre, får du regelbunden uppföljning av arbetsterapeut på hemorten eller på brännskadecentrum.